Metsäsuunnittelu ja -arviointi

Metsäsuunnitelma on kuin pankkitilisi saldo – se sisältää ajantasaisen tiedon metsäomaisuutesi arvosta. Metsäsuunnitelma tuo varmuutta metsäomaisuuden hoitoon, sillä se aikatauluttaa hoitotoimenpiteet vuosiksi eteenpäin. Kantoon.fi-palvelussa suunnitelma päivittyy hoitotöiden mukaan reaaliajassa.

Metsäsuunnitelmaa käytetään pohjana muun muassa puukauppatarjousten laskemisessa. Metsäsuunnittelun lisäksi kartoitamme tukikelpoiset ympäristökohteet ja metsätuhot sekä määritämme metsätilan arvon vuosikymmenten kokemulla.

Metsäsuunnittelu
Metsäsuunnitelma tehdään maastokäyntien ja kaukokartoitusaineistojen pohjalta noin 10 vuodeksi eteenpäin.

Tila-arvio
Tila-arvio laaditaan ajantasaisen puusto- ja kuviotiedon perusteella tilan käyvän arvon määrittämiseksi eri tarpeita varten.

Ympäristötuki
Kartoitamme metsistä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, jotka ovat oikeutettuja metsätalouden ympäristötukeen.

Vahinkoarviot
Teemme vahinkoarvioita esimerkiksi tykkylumen, myrskyjen tai myyrien aiheuttamista tuhoista. Autamme myös hirvivahinkoilmoituksen laatimisessa.

Ota yhteyttä

Teemu Mäkeläinen
Puh. 044 974 6349
teemu.makelainen@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen
Puh. 040 191 4899
vaino.kemppainen@metsatkuntoon.fi

Tilaa palvelu

Metsänhoito

Hoidamme metsiä ammattitaidolla alan uuteen tietoon ja tekniikkaan sekä perinteiseen osaamiseen perustuen. Hyvin hoidettu metsä tuottaa laadukasta puuta ja siten enemmän rahaa omistajalleen. Ei kuitenkaan kannata masentua, jos vaikkapa perintöpalsta paljastuukin hoitamattomaksi alaksi. Metsänhoitokuluja voidaan tasapainottaa etsimällä sopivia samaan aikaan suoritettavia uudistushakkuukohteita. Neuvomme myös Kemera-tukien hakuun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi taimikon hoitoon on haettavissa Kemera-tukea 160 e/ha ja nuoren metsän hoitoon 230 e/ha.

Uudistamistyöt
Valitsemme ammattitaidolla maanmuokkausmenetelmät ja uudistukseen käytettävän puulajin. Huolelliset istutukset ja kylvöt antavat hyvän lähtökohdan kasvulle.

Taimikonhoito
Oikein ajoitettu ja suunnitelmallinen taimikonhoito nopeuttaa puuston kasvua. Taimikon hoitoon kannattaa sijoittaa, sillä se näkyy tulevaisuudessa laadukkaina tukkipuina eli kasvaneina tuloina.

Nuoren metsän hoito
Valitsemme viivästyneeseen taimikonhoitoon parhaimman toteutustavan ja selvitämme mahdollisuudet esimerkiksi energiapuukauppaan.

Ennakkoraivaukset
Hakattavan alan raivaaminen ennakkoon takaa paremman tuoton ja siistin jäljen varsinaiselle hakkuulle.

Lannoitus
Toteutamme lannoituksia kivennäis- ja turvemaille sekä helikopterilla että maasta käsin.

Muut metsänparannustyöt
Tarvittaessa ojitamme metsäpalstoja, teemme piennartiet kuvioille ja toteutamme muita metsänparannustöitä.

Ota yhteyttä

Janne Seppänen
Puh. 040 557 8467
janne.seppanen@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen
Puh. 040 191 4899
vaino.kemppainen@metsatkuntoon.fi

Tilaa palvelu

Puukauppa

Haemme puukaupoissa parasta mahdollista tuottoa asiakkaillemme eli metsänomistajille. Metsäsuunnitelman perusteella pystymme laskemaan tarjouksen puukaupasta. Sovimme asiakkaan kanssa kuviokohtaisesti parhaan tavan käsitellä metsää. Toisinaan paras tapa on avohakkuu, toisinaan luonnonmukaisuuteen pyrkivä eri-ikäisrakenteinen hakkuu. Puukauppa kannattaa muistaa myös sähkölinja-, tontti- tai taajamahakkuissa.

Vaalimme puukaupoissamme paikallisuutta. Työllistämme paikallisia metsureita ja toimitamme puut lähimmälle mahdolliselle tehtaalle.

Ota yhteyttä

Teemu Mäkeläinen
Puh. 044 974 6349
teemu.makelainen@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen
Puh. 040 191 4899
vaino.kemppainen@metsatkuntoon.fi

Tilaa palvelu

Metsätilan omistusjärjestelyt

Kun mietit metsätilan omistuspohjan muuttamista, asiantuntijamme kertovat selkeästi eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista. Meillä on vankka kokemus metsätilojen omistusjärjestelyistä sekä niihin liittyvistä metsätila-arvioista. Esimerkiksi perikunnan jakaminen metsäyhtymäksi on verotuksellisesti usein kannattavampi vaihtoehto, ja siksi perinnönjakoa ei kannata viivyttää. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen tulemme mielellämme mukaan jo pohdintavaiheessa. Ajoissa toteutettu sukupolvenvaihdos voi tuoda verotuksellista säästöä ja mielenrauhaa. Samoin se mahdollistaa seuraavalle sukupolvelle metsänhoidon perinteiden jatkumisen ja siirtää arvokasta perimätietoa.

Metsätilojen perinnönjaot ja jakosopimukset
Tarjoamme laki- ja verotusasiantuntemustamme avuksi metsä- ja muiden kiinteistöjen omistajuusjärjestelyihin.

Sukupolvenvaihdokset
Ajoissa toteutettu sukupolvenvaihdos luo säästöä ja vie metsänhoidon perinteitä eteenpäin. Ota asiantuntemuksemme mukaan prosessiin hyvissä ajoin. Hoidamme metsätilojen sukupolvenvaihdokset alusta loppuun tasapuolisesti osapuolten toiveita kuunnellen, kaikki vaihtoehdot huomioiden sekä lain edellyttämällä tavalla.

Ota yhteyttä

Paula Kemppainen
Puh. 040 4839 093
paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi

Tilaa palvelu

Mökki-, piha- ja polttopuupalvelut

Suomen metsien lisäksi laitamme kuntoon koti- ja mökkipihoja. Kaadamme häiritseviä tai vaarallisia pihapuita haastavistakin kohteista. Toteutamme kaatoja sekä maasta että puusta käsin. Sopimuksen mukaan viemme kaadetun puun risuineen pois tontilta tai työstämme sen haloiksi paikan päällä. Tarvittaessa jyrsimme kannonkin pois häiritsemästä.

Helppoon ja huolettomaan loma-asumiseen tarjoamme monipuolisia mökkitalkkaripalveluita. Sumetku kannattaa muistaa myös silloin, kun harkitset uuden rakentamista pihaasi. Olemme mielellämme mukana pienrakentamisen toteutuksessa suunnittelusta lähtien.

Pihapuiden kaato
Ammattilaisemme kaatavat järeätkin puut siististi – jopa koiranhäkin kokoiselta ahtaalta alalta.

Kantojen jyrsintä
Teemme nopeasti ja lopullisesti hakkelusta häiritsevistä kannoista.

Polttopuut
Meiltä saat kuivaa koivuhalkoa 33 ja 50 cm:n mittaisina. Tilaa halot suoraan Mika Mäkeläiseltä p. 044 564 8572.

Piharakentaminen
Teemme pienimuotoista piharakentamista toiveittesi mukaisesti.

Mökkitalkkaripalvelut
Hoidamme loma-asuntojen vuosihuollot, lumityöt, esilämmitykset, polttopuuhuollot ynnä muut askareet.

Ota yhteyttä

Teemu Mäkeläinen
Puh. 044 974 6349
teemu.makelainen@metsatkuntoon.fi

Mika Mäkeläinen
Puh. 040 564 8572
mika.makelainen@metsatkuntoon.fi

Tilaa palvelu