Meistä – Suomen Metsät Kuntoon Oy

Historia

 

Idea MetsätKuntoon-yrityksen perustamisesta syntyi hiihtolenkillä kaverusten kesken. Vuosi oli 2014 ja metsäala keskellä murrosta. Yrittäjähenkisyys sekä halu vaikuttaa metsäalaan positiivisesti ajoi nuoret metsätalousinsinööriopiskelijat yrittäjyyteen. Ensimmäisiä työkeikkoja olivat pitkospuiden tekeminen Rajavartiolaitokselle sekä metsurityöt. Yrityksen perustamisesta lähtien kaveruksilla oli selvä visio, että toimintaa laajennetaan määrätietoisesti.  Ammattimaisella ja huolellisella otteella tehty työ johti työmaiden määrien kasvuun, minkä seurauksena palkattiinkin ensimmäiset työntekijät heti seuraavana vuonna yrityksen perustamisesta. ”Kun tajusin, että yritys on kasvamaan päin ja omaksuin työnantajan roolin, oli tunne sanoinkuvailemattoman hieno”, toteaa yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Miikka Minkkinen.

Urakoiden edistyessä palvelutarjontaa haluttiin laajentaa myös asiantuntijapalveluihin, joten vuonna 2016 palkattiin ensimmäinen metsäasiantuntija.  ”Ensimmäinen metsäasiantuntija toi mukanaan kymmenien vuosien kokemuksen, mikä auttoi toimintamme kehittämisessä”, Miikka Minkkinen muistelee.

Määrätietoisen ja nopean kasvuvauhdin seurauksena vuonna 2017 MetsätKuntoon Oy:stä oli kehittynyt merkittävä paikallinen työnantaja yrityksen työllistäessä yli 100 metsuria sekä 8 metsäasiantuntijaa. Metsurien määrän kasvaessa yrityksessä aloittivat myös ensimmäiset työnjohtajat. Vuonna 2018 MetsätKuntoon avasi ensimmäisen toimistonsa Suomussalmen Ämmansaareen ja palvelutarjontaan tuli mukaan puunosto sekä metsäkiinteistöjen välitys. Samana vuonna lanseerattiin asiakaskontaktointimalli, jonka missiona on aktivoida metsänomistajia heidän metsäomaisuutensa hallinnoinnin suhteen. Aktivoinnin avulla monia tuhansia hehtaareja kainuulaista metsää on tullut hoidetuksi ja metsänomistajat ovat saaneet merkittävän määrän puukauppatuloja.

Vuodesta 2019 tuli yritykselle kova kasvuvuosi puukauppa- sekä metsäkiinteistövälitysvolyymien kasvettua. Liikevaihto nousi vuonna 2019 lähes 90 prosenttia. Seuraavan vuoden 2020 alkupuolella avattiin toimisto myös Kajaaniin ja palvelutarjonta täydentyi yksityisteiden perusparannus- ja rakennushankkeilla. ”Palvelutarjontamme saavutti pisteen, joka mahdollistaa metsänomistajien kokonaisvaltaisen palvelun sekä toiminnan systemaattisen laajentamisen ”, Miikka Minkkinen kertoo ylpeästi MetsätKuntoon yrityksestä.

Vuosi 2021 alkoi merkittävällä kehitysaskeleella yrityksen toiminnan laajennuttua ensimmäistä kertaa Kainuun ulkopuolelle.  Laajentumisen seurauksena vuosi oli kiireinen ja rekrytoinnin täyteinen. Vuoden huipentumiin lukeutuivat muun muassa kymmenentuhannen puutavara-autollisen toimituksen rajan rikkoutuminen sekä Taloussanomien uutinen, jossa yrityksemme kategorisoitiin yhdeksi lupaavimmaksi kasvuyritykseksi Suomessa.

”Vuosi 2022 tulee olemaan MetsätKuntoon yritykselle kova kasvun vuosi. Hiomme jo olemassa olevia prosesseja sekä kehitämme uutta, jotta voisimme tarjota parasta palvelua metsänomistajille”, summaa Miikka Minkkinen tulevasta vuodesta.

Arvot

 

Metsät kuntoon Oy:n keskeisimmät arvot ovat Ammattimaisuus, Aktiivisuus ja Vastuullisuus. Yrityksemme arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme sekä toimintamme kehityksessä. Voit lukea arvoistamme alapuolelta.

Ammattimaisuus

Kaikki toiminta lähtee ammattimaisuudesta. Ammattimainen toiminta mahdollistaa parhaimman lopputuloksen asiakkaallemme. Asiakkaan tarpeet tulevat hoidetuiksi asiakkaan toiveiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Ammattimaisuutemme varmistaa iso joukkomme metsäalan ammattilaisia. Ylläpidämme ammattitaitoamme säännöllisillä koulutuksilla ja alan uusinta tutkimustietoa seuraamalla.

Aktiivisuus

Haluamme toiminnallamme aktivoida metsänomistajia metsänomaisuutensa hoitoon. Kannustamme metsänomistajia hoitamaan metsiään aktiivisesti.  Metsähoitotoimilla metsät pysyvät hyvässä kasvussa, joka mahdollistaa metsänomistajalle paremmat puunmyyntitulot sekä metsien hiilensidonnan. Hoidon lisäksi haluamme aktivoida metsänomistajia tiedostamaan metsiensä rahallisen arvon. Monet metsänomistajat yllättyvät siitä, miten arvokas heidän metsänsä on rahallisesti.

Vastuullisuus

Haluamme vaalia perinteistä ylisukupolvista ajattelua metsien hoidossa ja ottaa samalla huomioon metsienkäsittelyn vaikutukset ympäristöön. Näiden lisäksi haluamme myös tulevaisuudessa vaikuttaa positiivisesti aluetalouteen metsänomistajille maksettavien puunmyyntitulojen sekä työllisyysvaikutuksemme muodossa. Teemme konkreettisia tekoja vastuullisuutemme eteen yrityksessämme ja haluamme viestiä siitä avoimesti asiakkaillemme. Vastuullisuudestamme saat lisätietoa nettisivujen vastuullisuusosiosta, johon pääset tästä linkistä.

Vastuullisuus

MetsätKuntoon Oy:n yksi keskeisimmistä arvoista on vastuullisuus. Haluamme vaalia perinteistä ylisukupolvista ajattelua metsien hoidossa ja ottaa samalla huomioon metsien käsittelyn vaikutukset ympäristöön. Näiden lisäksi haluamme myös tulevaisuudessa vaikuttaa positiivisesti aluetalouteen metsänomistajille maksettavien puukauppatulojen sekä työllisyysvaikutuksemme muodossa. Teemme konkreettisia tekoja vastuullisuutemme eteen yrityksessämme ja haluamme viestiä siitä avoimesti asiakkaillemme. Olemme jakaneet vastuullisuuden kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen.  Alla on tietoa enemmän vastuullisuudestamme eri osa-alueittain.

Taloudellinen vastuu

Vaikutus paikallistalouteen

Yrityksemme vaikutus aluetalouteen syntyy työllistämiemme paikallisten kautta.  Omien työntekijöiden lisäksi työllistämme paljon välillisesti useita henkilöitä alihankkijoidemme kautta. Näiden lisäksi aluetalouteen vaikuttaa metsänomistajille maksamamme puunmyyntitulot. Metsänomistaja harvoin ajattelee, kuinka suuri työllisyysvaikutus metsien käsitellyllä ja puunmyynnillä on.  Puunmyynti työllistää työntekijöitä useassa eri vaiheessa luoden suuren työllisyysvaikutuksen Suomeen.

Metsästä saatava tuotto

Haluamme hoitaa metsiä taloudellisesti kestävällä tavalla. Näin metsänomistaja ja tulevat sukupolvet saavat parhaimman tuoton metsästä. Jos metsänomistaja haluaa luopua metsästään, kiinteistövälittäjämme tekevät kaikkensa, että metsänomistaja saa parhaan myyntihinnan metsästään.

Sosiaalinen vastuu

Metsänomistajien tavoitteiden huomioon ottaminen 

Huomioimme toiminnassamme, että metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita. Uskomme, että tavoitteet huomioimalla pystymme vastaamaan parhaiten asiakastarpeeseen. Tutkimustulosten ja kokemuksen kartuttua pystymme suunnittelemaan metsänhoitotoimenpiteet siten, että se vastaa parhaiten metsänomistajien tavoitteita.

Työhyvinvointi

Uskomme, että työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan työnlaatuun ja näin asiakaskokemukseen. Täten pitämällä huolta työntekijöistämme pystymme myös tarjoamaan asiakkaillemme parasta palvelua. Kyselemme aktiivisesti työntekijöidemme jaksamisen tasoa sekä kehittämisen kohteita yrityksessämme. Työntekijöillämme on myös tukenaan työelämäasiantuntija Pekka Hämäläinen. Pekka auttaa työntekijöitämme elämänhallinnassa, työssä jaksamisessa ja kehittymisessä. Käy kuuntelemassa podcastimme, jossa Pekka on vieraana tästä linkistä 

Urheilijoiden tukeminen

MetsätKuntoon Oy tukee urheilijoiden sekä urheilujoukkueiden toimintaa. Olemme tukemassa kaikkien aikojien menestyneintä suomalaista palloiluseuraa Sotkamon Jymyä. Tämän lisäksi olemme tukemassa Juvalaislähtöisen Konsta Kurikan matkaa kohti baseballammattilaista. Konsta tavoittelee urallaan paikkaa ensimmäisenä suomalaisena Baseballin Major leaguessa. Käy kuuntelemassa urheiluaiheiset podcastimme  tästä linkistä.

Ekologinen vastuu

Vesiensuojelu

Tiedostamme, että metsien käsittely vaikuttaa vesistöihin kiintoaine ja ravinnevalumien muodossa. Emme halua, että toimintamme rehevöittäisi taikka samentaisi vesistöjä. Tämän estämiseksi otamme huomioon käsittelyn vaikutuksen ojituksissa ja lannoituksissa. Suunnittelemme toimenpiteet siten, että kiintoaine ja ravinnevalumat olisivat mahdollisimman vähäiset.  Vesiensuojelusta voit lukea enemmän asiantuntijamme Jannen asiantuntijablogista.

Metsäinen luontoni -palvelu

2021 loppuvuodesta lanseeraamamme palvelu Metsäinen luontoni kertoo metsänomistajille omistamansa metsänsä mahdollisuudet. Perinteisestä metsäsuunnitelmasta poiketen palvelussa kartoitetaan metsän monimuotoisuuden, riistametsähoidon sekä vesienhallinnan mahdollisuudet ja metsänkäsittely asiakkaan toiveiden mukaisesti. Metsänomistaja saa kirjallisen raportin metsänsä mahdollisuuksista. Raportti käydään läpi yhdessä asiantuntijan kanssa. Raportin jälkeen metsänomistaja tietää laajasti metsäomaisuutensa mahdollisuuksista.

Metsien käsittely 

Käsittelemme aina metsää asiakkaiden tavoitteiden sekä metsän kannalta optimaalisesti. Asiantuntijoidemme metsienkäsittelyn ”työkalupakki” on laaja ja näin pystymme toteuttamaan myös perinteisten hakkuutapojen lisäksi esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen hakkuita.

Metsää uudistaessa voimme asiakkaan halutessa ottaa huomioon hakkuissa ekologiset käytävät sekä säästöpuuryhmien jättämisen. Näiden lisäksi voimme tehdä tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä. Ekologisista käytävistä, säästöpuuryhmistä ja tekopökkelöistä hyötyvät metsän eläimet, linnut sekä pieneliöt ja niiden tekemisen taloudellinen vaikutus metsänomistajille on usein pieni.

Metsälain 10 §:n määrittelemät erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain 10 §:n erityisen tärkeillä elinympäristöillä tarkoitetaan monimuotoisia, luonnontilaisia tai sen kaltaisia pienialaisia ympäristöstään erottuvia elinympäristöjä. Elinympäristöt huomioon ottamalla pystytään ylläpitämään monimuotoisuutta. Elinympäristöjen pienalaisuuden vuoksi taloudellinen merkitys metsänomistajalle on vähäinen. Metsäasiantuntijamme sekä urakoitsijamme osaavat tunnistaa kohteet ja toimia lain edellyttämällä tavalla.