Suometsien hoito on muutakin kuin kunnostusojitusta

Ojien kunnostaminen on tärkeä toimenpide suoalueilla, joilla kasvatuskelpoisen puuston kasvuedellytykset ovat heikentyneet korkealla olevasta vedenpinnasta johtuen. Noin 30 cm kerros hapekasta maaperää varmistaa yleensä puiden juuriston ja samalla puun elinvoimaisuuden. Joissain tapauksissa ojien tukkeutuminen nostaa maassa olevan vedenpinnan pysyvästi liian korkealle ja puuston kasvu häiriintyy. Jos puiden juuristolla on riittävästi hapekasta kasvutilaa, ei ojien kunnostaminen ole välttämätöntä. Näissä tapauksissa riittävä puuston määrä varmistaa usein haihdutuksen kautta vedenpinnan pysymisen riittävän alhaalla. Suometsien puuston kasvuedellytyksiä voidaan ylläpitää ja parantaa myös tuhkalannoituksen avulla. Mahdollisten ravinnehäiriöiden korjaus voidaan tehdä samalla kertaa. Jos heikkokasvuisia ojitettuja alueita halutaan palauttaa takaisin luonnontilaan, niin sekin on mahdollista tietyissä tapauksissa. Ojien tukkiminen sekä veden johtaminen kuivatetulle alueelle voi myös olla osa suoalueen vesitalouden säätelyä ja vesiensuojelua.

Ojitetun alueen vesitalouden säätelyn suunnitelmissa otetaan aina huomioon maanomistajan tavoitteet, tarpeelliset toimenpiteet, parhaiten kohteeseen soveltuvat vesiensuojeluratkaisut ja kohteen luontoarvot. Tarjoammekin asiakkaalle aina kokonaisvaltaista palvelua, sillä suometsän hoidossa on kyse monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Jokainen kohde on hieman erilainen ja siksi käytämme laajasti erilaisia tausta-aineistoja sekä maastokatselmusta kokonaiskuvan muodostamiseen. Meidän tehtävämme on tarjota vaihtoehdot, joiden avulla päästään parhaaseen lopputulokseen. 

Suometsän kunnostushanke sisältää:

  • Tarvekartoitus ja toimenpidemahdollisuuksien arviointi
  • Sopimukset suunnittelusta ja toteutuksesta sekä puuston käsittelytoimista 
  • Maastosuunnittelun
  • Asiakirjojen valmistelun ja tarvittavat luvat
  • Työn urakoinnin ja tuen hakemisen
  • Työnaikaisen valvonnan ja rahaliikenteen
  • Lopputilitykset
  • Työn laadun valvonnan ja seurannan

Oikeilla suometsän hoitotoimilla ja tarvittavilla vesitalouden säätelyratkaisuilla saadaan suometsä tuottamaan jatkossakin järeämpää ja arvokkaampaa puuta.

Suometsänhoidon asiantuntijat

Janne Turunen

Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Janne Turunen

Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.