Suometsien hoito on muutakin kuin kunnostusojitusta

 

Ojien kunnostaminen on tärkeä toimenpide suoalueilla, joilla kasvatuskelpoisen puuston kasvuedellytykset ovat heikentyneet korkealla olevasta vedenpinnasta johtuen. Noin 30 cm kerros hapekasta maaperää varmistaa yleensä puiden juuriston ja samalla puun elinvoimaisuuden. Joissain tapauksissa ojien tukkeutuminen nostaa maassa olevan vedenpinnan pysyvästi liian korkealle ja puuston kasvu häiriintyy. Jos puiden juuristolla on riittävästi hapekasta kasvutilaa, ei ojien kunnostaminen ole välttämätöntä. Näissä tapauksissa riittävä puuston määrä varmistaa usein haihdutuksen kautta vedenpinnan pysymisen riittävän alhaalla. Suometsien puuston kasvuedellytyksiä voidaan ylläpitää ja parantaa myös tuhkalannoituksen avulla. Mahdollisten ravinnehäiriöiden korjaus voidaan tehdä samalla kertaa. Jos heikkokasvuisia ojitettuja alueita halutaan palauttaa takaisin luonnontilaan, niin sekin on mahdollista tietyissä tapauksissa. Ojien tukkiminen sekä veden johtaminen kuivatetulle alueelle voi myös olla osa suoalueen vesitalouden säätelyä ja vesiensuojelua.Vuoden 2024 alusta voimaan tullut uusi metsätalouden Metka- rahoituslaki antaa hyvät mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen suometsänhoidon suunnitteluun. Samassa hankkeessa voidaan toteuttaa joustavasti puuston kasvuedellytyksiä turvaavia toimia, parantaa kulkuyhteyksiä, tehostaa vesiensuojelua, kehittää riistalle paremmin sopivia alueita ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

 

Uudessa suoalueen käytön optimointipalvelussamme otetaan aina huomioon maanomistajan tavoitteet, tarpeelliset toimenpiteet, parhaiten kohteeseen soveltuvat vesiensuojeluratkaisut ja kohteen luontoarvot. Tarjoammekin asiakkaalle aina kokonaisvaltaista palvelua, sillä suometsän hoidossa on kyse monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Jokainen kohde on hieman erilainen ja siksi käytämme laajasti erilaisia tausta-aineistoja sekä maastokatselmusta kokonaiskuvan muodostamiseen. Meidän tehtävämme on tarjota vaihtoehdot, joiden avulla päästään parhaaseen lopputulokseen.

 

 

Suometsän käytön optimointiin liittyvät palvelut ja vaiheet:

 

  • Suoalueen ennakkosuunnittelu, toimenpidesuositukset ja toteutusmahdollisuudet 
  • Ennakkosuunnittelun tulosten yhteenveto ja keskustelu jatkotoimista maanomistajien kanssa 
  • Suometsänhoidon suunnittelun kustannus 18-36 e/ha tuen jälkeen. (Tuki 60-80 %) 
  • Rahoitushaku suometsän hoitosuunnitelman laatimista varten. 
  • Maastosuunnittelu, laskelmat ja keskustelu toteutusvaiheesta yhdessä maanomistajien kanssa 
  • Rahoitushaku toteutusvaiheelle 
  • Suometsänhoidon toteutustöiden aloitus noin 1-2 vuoden kuluttua ennakkosuunnittelusta. 
  • Hankkeen päättäminen ja raportointi 

Maanomistajalla on aina mahdollisuus tilata palveluita omien tarpeiden mukaan. Jatkotoimista ja lisäpalveluista (maastosuunnittelu ja yhteishanke) päätetään aina tapauskohtaisesti. Maanomistaja voi myös edistää omia tavoitteitaan siinäkin tapauksessa, ettei suometsänhoidon yhteishanketta muodostu. Ennakkosuunnittelun tuloksena saadut selkeät toimenpidesuositukset mahdollistavat päätöksen jatkotoimista ja maastosuunnittelun tuloksena saadut konkreettiset tiedot toimenpiteiden laadusta, sijainnista, vaikutuksista sekä kustannuksista mahdollistaa käytännön toimien aktiivisen edistämisen. Autamme mielellään tavoitteidesi saavuttamisessa!

 

Kysy lisää suometsien käytön optimointipalvelusta asiantuntijaltamme!

Suometsänhoidon asiantuntijat

Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala ja Kainuu

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala ja Kainuu

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.