Kunnostusojitus

Tasapainoinen vesitalous on metsien kasvun kannalta tärkeää. Ajan myötä ojat kasvavat umpeen ja niiden kuivatusteho heikkenee. Tämä  aiheuttaa pohjaveden nousun ja puuston kasvun pienenemisen. Kunnostusojitus tulee tarpeelliseksi yleensä 20-30 vuoden välein. Kunnostusojituksen lisäksi kannattaa samalla kertaa tehdä tarvittavat ojalinja- ja harvennushakkuut. Hakkuitten jälkeen tapahtuvalla kunnostusojituksella varmistetaan suometsän vakaa kehitys myös jatkossa. Ojitusalueen kunnostamisen onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä maanomistajan kanssa. 

Suometsien kunnostusojitustyö sisältää:

  • Hankkeen muodostamisen, jossa maanomistajien kanssa sovitaan ojituskohteet
  • Ojalinja- ja harvennushakkuista sopimisen
  • Maastosuunnittelun
  • Asiakirjojen valmistelun ja tarvittavat luvat
  • Työn urakoinnin ja tuen hakemisen
  • Työnaikaisen valvonnan ja rahaliikenteen
  • Lopputilitykset
  • Työn laadun valvonnan ja seurannan

Kunnostusojituksen avulla saadaan ojitusalue tuottamaan järeämpää ja arvokkaampaa tukkipuuta päätehakkuuvaiheeseen mennessä.

Suometsänhoidon asiantuntijat

Pentti Heikkinen

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 045 7750 2248

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 040 726 3535

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Pentti Heikkinen

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 045 7750 2248

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.