Metsän omistusjärjestelyt

Metsän perinnönjaot ja jakosopimukset

Suuri osa metsätiloista vaihtaa omistajaa perintönä. Sen myötä metsänomistajaksi muodostuu perikunta. Perikunnan jakaminen metsäyhtymäksi mahdollisimman nopeasti on suositeltavaa, koska verotuksellisesti metsäyhtymä on kannattavampi omistusmuoto.

Perikunnan muuttaminen metsäyhtymäksi vaatii ainakin osittaista perinnönjakoa, mutta omistussuhteiden ei tarvitse jaon myötä muuttua. Kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä ja allekirjoittaa perinnönjakokirja, mutta kaupanvahvistusta se ei vaadi.

Perinnönjakoon liittyy monia vaihtoehtoja ja käytännön seikkoja, jotka on hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa. Esimerkiksi metsänomistajan merkittävän veroedun, metsävähennyksen, muodostumisen vuoksi on tärkeää tietää, missä järjestyksessä omistusjärjestelyt kannattaa tehdä. Perinnönjako on usein myös helpointa tehdä mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen, joten sen viivyttäminen ei ole kannattavaa. Näin metsätila ja sen hoitaminen saa arvoisensa jatkon uudella omistajalla. 

Jos metsäyhtymän omistama metsätila halutaan jakaa omistajiensa kesken, tehdään kiinteistölle jakosopimus. Siinä metsätila jaetaan joko tasa-arvoisiin palstoihin tai maaston mukaisesti järkeviin kokonaisuuksiin. Tällöin osakkaat voivat maksaa eriarvoisista palstoista erotuksen tasinkona. Jaon suunnittelu on hyvä aloittaa siten, että osakkaat neuvottelevat yhdessä, kuinka tila halutaan jakaa. Tämän jälkeen on hyvä hankkia metsästä tila-arvio. Kun jakosuunnitelma on selvä, laaditaan jakosopimus, johon vaaditaan kaikkien osakkaiden hyväksyntä ja kaupanvahvistus.

Näin metsätilan perinnönjako etenee

 • Perillisten toiveiden läpikäynti ja suunnittelu
 • Perukirjan hankinta
 • Perinnönjakosopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen osakkaiden kesken
 • Metsäyhtymä muodostuu
 • Mahdollisena jatkotoimena kauppa metsäosuuksista yhtymän osakkaiden kesken sekä kaupanvahvistus (metsävähennysoikeus muodostuu ostajalle)
 • Uuden metsänomistajan ja luopujan verotus- ja lainhuutoasiat

Metsätilan sukupolvenvaihdokset

Hoidamme metsätilojen sukupolvenvaihdokset alusta loppuun lain edellyttämällä tavalla. Kuuntelemme tasapuolisesti osapuolia ja huomioimme luovutuksen kaikki vaihtoehdot. Ottakaa asiantuntijamme mukaan sukupolvenvaihdokseen hyvissä ajoin, niin saatte selkeitä vastauksia ja arvojenne mukaisen jatkon metsätilalle.

Hyvin toteutettu sukupolvenvaihdos voi tuoda verotuksellista säästöä ja mielenrauhaa molemmille sukupolville. Lisäksi se mahdollistaa metsänhoidon perinteiden jatkumisen ja siirtää arvokasta perimätietoa sukupolvelta toiselle.

Näin metsätilan sukupolvenvaihdos etenee

 • Metsänomistajan ja perillisten tarpeiden selvittäminen

 • Osapuolten toiveiden selvittäminen

 • Vaihtoehtojen ja verovaikutuksien läpikäynti

 • Luovutuskirjan laadinta ja sen allekirjoittaminen sekä kaupanvahvistus

 • Uuden metsänomistajan ja luopujan verotus- ja lainhuutoasiat

Omistusjärjestelyjen asiantuntijat

Jyrki-Pekko Kinnunen

Metsänhoitaja, LKV, Kaupanvahvistaja
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo
puh. 050 565 9754
etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

 

Mirva Salo

Eteläinen Suomi 

Metsätalousinsinööri, LKV, Kaupanvahvistaja

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

puh. 050 592 9257

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mirva Salo

Eteläinen Suomi 

Metsätalousinsinööri, LKV, Kaupanvahvistaja

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

puh. 050 592 9257

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.