Metsätien rakentaminen

Metsä- ja yksityistien peruskorjaus tai rakentaminen on kannattava investointi

 

Metsä- ja yksityistien peruskorjaus tai rakentaminen kannattaa, sillä tien kunnolla on suuri merkitys metsän arvolle. Hyväkuntoisen tien varressa sijaitsevat kesähakkuukohteet käyvät helpommin kaupaksi ja puun hinta on parempi. Metsänomistajan ja puun ostajan kannalta metsätiet pitäisi olla ympärivuoden puutavaran kuljetuksen edellyttämässä kunnossa, niin myös metsänhoitotöiden hoito helpottuu.

Ylä-Kainuussa yksityinen maanomistaja saa tien perusparantamiseen Kemera-tukea suunnitteluun ja toteutukseen 60% arvonlisäverottomista kuluista. Etelä-Kainuussa tuki on 50% suunnittelun ja toteutuksen arvonlisäverottomista kuluista. Uuden metsäautotien rakentamiseen Ylä-Kainuussa yksityinen maanomistaja saa Kemera-tukea suunnitteluun ja toteutukseen 50% arvonlisäverottomista kuluista. Etelä-Kainuussa tuki on 40% suunnittelun ja toteutuksen arvonlisäverottomista kuluista. Lisäksi metsänomistaja voi vähentää tienperuskorjaus- ja rakentamiskulut kokonaan metsäverotuksessa 15% vuosipoistoin.

Myös ELY avustaa tiekuntia yksityisteiden korjauksissa 50% hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista.

Suomen MetsätKuntoon Oy tekee metsä- ja yksityisteiden peruskorjaukset tai metsätien rakentamiset avaimet käteen toimituksena. Haemme yksityiselle maanomistajalle Kemera-hankkeen kautta rahoitustuen sekä avustamme tiekuntaa ELY-hankkeen rahoitustuen haussa.

Perusparannushankkeen vaiheita ovat tiekunnan järjestäytyminen, suunnittelu ja toteutus.

 

Ennakkoselvitys:

 • Rahoitusmahdollisuudet Kemera- tai ELY-hanke
 • Tien kunto
 • Alustava kustannusarvio
 • Omistajaselvitykset
 • Alustavat peruskorjausyksiköt
 • Tiekunnan kokouksen päätös tien perusparantamisesta tai rakentamisesta

 

Suunnittelu:

 • Maastosuunnittelu
 • Asiakirjojen ja sopimusten laatimiset
 • Tarvittaessa avustaminen yksityistietoimituksen haussa
 • Rahoitustuen haku

 

Toteutus:

 • Toteuttamisen kilpailutus
 • Toteutus
 • Rahaliikenne
 • Valvonta
 • Hankkeen päättäminen ja toteutuksesta selvitys rahoittajalle

Metsätien rakentamisen asiantuntijat

Pentti Heikkinen

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 045 7750 2248

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 040 726 3535

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti

Pentti Heikkinen

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 045 7750 2248

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.