ENNAKKORAIVAUKSET

Ennakkoraivaus takaa siistin hakkuujäljen

Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuseen kelpaamaton pieni puusto. Ennakkoraivaus on tarpeen erityisesti nuoressa kasvatusmetsässä, jossa taimikonhoito on ollut puutteellista tai jätetty kokonaan tekemättä. Vaativissa kohteissa koneellinen hakkuutyö edellyttää ennakkoraivausta. Ennakkoraivauksen ja varsinaisen korjuun välillä on hyvä olla vähintään vuosi aikaa, jotta raivattu puusto ehtii alkaa lahota. Ennakkoraivaus voidaan liittää puukauppasopimukseen tai maanomistaja voi suorittaa sen halutessaan itse.

 

Ennakkoraivaus lisää hakkuutuottoa

Hakattavan alan raivaaminen ennakkoon takaa paremman tuoton ja siistin jäljen varsinaiselle hakkuulle. Ennakkoraivaus helpottaa kaadettavien puiden valintaa, vähentää korjuuvaurioita ja nopeuttaa hakkuuta. Ennakkoraivaus kannattaa ajoittaa siten, että raivattava puusto ei ole ennättänyt kasvaa liian isoksi.

Näin ennakkoraivaus etenee

  • Metsänhoito-/puukauppasopimuksen teko
  • Raivuutyön suorittaminen

Metsänhoidon asiantuntijat

Paavo Sutinen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija,

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 191 4899

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 538 5040

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi