NUOREN METSÄN HOITO

Nuoren metsän hoito on viimeinen työvaihe ennen hakkuita

Nuoresta metsästä puhutaan, kun puusto on yli kolmemetristä. Nuoren metsän hoidolla on tärkeä merkitys täysi-ikäisen metsän laadulle. Tässä vaiheessa nähdään, missä puissa on paras potentiaali kasvaa tukkirungoiksi eli arvokkaimmaksi raaka-aineeksi ja mitkä puut poistetaan harventamalla. Harvennuksen viivästyttäminen pysäyttää runkojen kasvun ja voi myöhemmin johtaa myrskytuhoihin. 

Harvennus edistää tukkipuun kasvua

Jos taimikko on jäänyt heikolle hoidolle, valitsemme nuoren metsän hoitoon parhaimman toteutustavan ja selvitämme mahdollisuudet esimerkiksi energiapuukauppaan. Nuoren metsän hoitoon on mahdollista saada valtion Kemera-tukea 230 e/ha. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä lisäksi kerätään pienpuuta, on Kemera-tukea mahdollista saada 200 e/ha enemmän, yhteensä 430 e/ha. Kun nuorta metsää on hoidettu oikeaan aikaan, tuottaa se jo ensimmäisessä harvennushakkuussa puunmyyntituloa.

Näin nuoren metsän hoito etenee

  • Metsänhoitosuunnitelman laatiminen
  • Tarjous metsänhoitotöistä
  • Mahdollisten Kemera-tukien hakeminen metsäkeskukselta
  • Nuoren metsän hoito koneellisesti tai metsurityönä
  • Laadun seuranta hoitotöiden yhteydessä
  • Mittaustodistuksen ja puukaupparaportin allekirjoittaminen

Nuoren metsän hoidon asiantuntijat

Paavo Sutinen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija,

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 191 4899

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 538 5040

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi