Hakkuutapa – Ensiharvennus

Hakkuutapa – Ensiharvennus    5. Heinäkuuta 2022 Ensiharvennus on ensimmäinen metsään tehtävä kasvatushakkuu, josta metsänomistaja saa puukauppatuloja. Kasvatushakkuulla tarkoitetaan metsänhakkuutapaa, jossa osa puista poistetaan, jotta jäljelle jäävät puut...

Metsätulojen verotus – Metsävähennys

Metsätulojen verotus – Metsävähennys   21. Kesäkuuta 2022 Suomessa puukauppatulot käsitellään pääomatulona, joka tarkoittaa tämänhetkisen verokannan mukaan sitä, että puukauppatuloista vähennysten jälkeen on maksettava veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti...

Hakkuutapa – Kaistalehakkuu

Hakkuutapa – Kaistalehakkuu    10. Kesäkuuta 2022 Kaistalehakkuulla tarkoitetaan hakkuutapaa, jossa metsään hakataan 25–50 metriä leveitä kaistaleita. Kaistalehakkuun ideana on, että reunametsikkö uudistaa hakatun alueen luontaisesti. Suositeltava...

Hakkuutapa – Siemenpuuhakkuu

Hakkuutapa – Siemenpuuhakkuu    5. Kesäkuuta 2022 Siemenpuuhakkuulla tarkoitetaan hakkuuta, jossa uudistusalalle jätetään puita, joiden tarkoitus on uudistaa luontaisesti uudistusala. Siemenpuuhakkuussa uudistusalalla maanmuokkaus on suositeltavaa, mutta ei...

Hakkuutapa – Pienaukko

Hakkuutapa – Pienaukko    27. Toukokuuta 2022   Luontaisesti metsissä, joissa ei esiinny laajamittaisia häiriöitä, kuten laajoja tuulituhoja tai metsäpaloja, metsän uudistuminen tapahtuu metsikön latvusaukoissa. Latvusaukoilla tarkoitetaan alueita,...

Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito    17. Toukokuuta 2022 Talousmetsällä tarkoitetaan metsää, jonka ensisijainen tavoite on metsätalouden harjoittaminen. Talousmetsien luonnonhoidolla taas tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta lisäävien toimien toteuttamista...