Taimikonhoito on sijoitus tulevaisuuteen

 

17. toukokuuta, 2024

 

Metsät kuntoon-Taimikonhoito on sijoitus tulevaisuuteen

Näin keväällä lumien sulaessa, olisi metsänomistajan hyvä aloittaa tulevan kesän mahdollisten taimikonhoitotoimenpiteiden suunnittelu ja kartoitus.

Taimikonhoidossa luodaan tilaa kasvamaan jätettäville puille sekä samalla valitaan kasvatukseen jäävät parhaat puuyksilöt. Kasvatettavien puiden sijaitessa tasaisin välimatkoin, ne eivät varjosta tai häiritse toistensa kasvua. Saavutetun lisäkasvun sekä paremman tukkiprosentin ansiosta taimikonhoitoon kannattaa sijoittaa.

Työ on sitä hankalampaa, mitä kookkaammaksi ja tiheämmäksi taimikko ja poistettava puusto ehtii kasvamaan. Poistettavan puun kaataminen joudutaan suuntaamaan huolellisemmin, ettei puu kaatuessaan vaurioita kasvamaan jätettäviä puita tai kaadu esimerkiksi kulku-urille tai alueelta vettä pois johdattaviin ojiin.

Jos lehtipuut ehtivät kasvaa havupuita pidemmäksi, havupuiden kasvu hidastuu tilan, valon ja ravinteiden puutteen vuoksi. Lisäksi liian lähekkäin kasvavat puut vaurioittavat kasvatettavien puiden vuosikasvaimia.

Esimerkiksi ylitiheissä männyntaimikoissa puut kilpailevat keskenään. Saadakseen tarvitsemaansa valoa taimi pyrkii kasvamaan pituutta, mutta ei niinkään paksuutta. Ylitiheyden seurauksena puu riukuuntuu ja on herkempi katkeamaan talvella lumen kasautuessa latvaan.

Taimikonhoidolla ja raivaustyöllä on myös suuri merkitys luonnonhoidon kannalta. Raivaus vaikuttaa oleellisesti ympäristöön, joten luontoa huomioivalla taimikonhoidolla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Sopiva puuntuotannon ja luonnonhoidon yhteensovittaminen on tavoiteltavaa.

Nykyisten metsänkäsittelyohjeiden mukaan taimikonhoidon yhteydessä on jätettävä pieni osa alueesta käsittelemättömäksi eli niin sanotuksi riistatiheiköksi. Luonnossa on myös paljon muutakin lajistoa, joka hyötyy niin riistatiheiköistä kuin maastoon jääneistä kaadetuista puista.

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää metsätalouden kannustejärjestelmän (metka) mukaista tukea. Tukea voidaan myöntää seuraaviin metsänhoitotöihin: taimikon varhaisperkaus, taimikon harvennus, nuoren metsän harvennus, verhopuuston poisto ja verhopuuston harvennus.

Tukea voi saada kohteelle, jonka pinta-ala on vähintään yksi hehtaari. Kohde voi koostua useasta kuviosta. Tuen myöntämisen kannalta ei ole väliä, kuka metsänhoitotyöt suorittaa. Voit tehdä ne itse tai teettää metsäalan ammattilaisella. Tuen myöntämisen ehtona on, että hoitotyöt on tehty niin, ettei alueella tarvitse tehdä samantyyppisiä töitä seuraavaan viiteen vuoteen.

Kysy rohkeasti lisää taimikonhoitoon tai sen toteuttamiseen liittyvistä asioista alueesi metsäasiantuntijalta. Jos tarvitset apua työn toteutukseen, annamme mielellämme toimenpide-ehdotuksen työstä hintatietoineen. Lisäksi ennen 20.6. sovituista hoitotöistä saat -10 % alennuksen Kainuun alueella.

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Janne Seppänen

Metsänhoitopäällikkö

puh. 0405578467

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This