Hakkuutapa – Pienaukko

Hakkuutapa – Pienaukko    27. Toukokuuta 2022   Luontaisesti metsissä, joissa ei esiinny laajamittaisia häiriöitä, kuten laajoja tuulituhoja tai metsäpaloja, metsän uudistuminen tapahtuu metsikön latvusaukoissa. Latvusaukoilla tarkoitetaan alueita,...

Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito    17. Toukokuuta 2022 Talousmetsällä tarkoitetaan metsää, jonka ensisijainen tavoite on metsätalouden harjoittaminen. Talousmetsien luonnonhoidolla taas tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta lisäävien toimien toteuttamista...