Metsuritöiden aloitus: Turvallisuus ja tehokkuus työmaalla

 

10. toukokuuta, 2024

Lumien sulaessa käynnistyy metsurityöt myös Kainuun korkeudella noin touko-kesäkuun vaihteessa. Raivaussahatöiden tekeminen lumiseen aikaan on todella hidasta ja raskasta, kaadettujen puiden kannot jäävät pitkiksi ja liikkuminen autolla ei onnistu auraamattomien teiden takia joka paikkaan. Metsurin työ on pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa kausityötä ja painottuu sulan maan ajalle, työkausi voi silti kestää 5 – 6 kuukautta.

Metsurityöt aloitellaan yleensä uudistusalan raivauksilla, jotta maanmuokkaukset pääsevät käynnistymään heti kesän alkaessa. Niiden jälkeen siirrytään kesäkorjuukelpoisten leimikoiden ennakkoraivauksille ja taimikonharvennuksille. Juhannuksen aikoihin, kun lehti alkaa olla kasvanut lehtipuissa täyteen kokoonsa, aloitellaan varhaisperkaukset pienissä taimikoissa. Varhaisperkausten jälkeen keskitytään nuoren metsän hoitoihin ja talvikorjuukelpoisten leimikoiden ennakkoraivauksiin.

Metsurityö on fyysisesti raskasta ja kävelyä voi tulla enimmillään jopa yli 10 kilometriä työpäivän aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että jo kauden alkaessa peruskunto olisi hyvällä mallilla, koska toistuva fyysinen kuormitus hidastaa lihaksiston palautumista, mikäli liikkuminen on jäänyt vähemmälle talven ja kevään aikana. Terveellinen ja energiapitoinen ravinto sekä riittävä nesteen juominen on tärkeässä osassa työtehokkuudessa sekä jaksamisessa. Lämpimillä reilusti yli 20 asteen keleillä nesteen tarve voi olla jopa yli litran tunnissa.

Varusteet tulee olla oikeanlaiset työmaalle lähdettäessä, erityisesti kengät, kypärä kuulosuojainten ja silmävisiirin kera sekä raivaussahan valjaat, joiden varassa sahaa kannetaan ylävartalossa mukana koko työpäivän ajan.

Työtehokkuuden edellytyksenä on moni edellä mainittu asia ja niiden lisäksi myös työteknisiä asioita:

 • Terän tulee olla oikein teroitettu ja sitä pitää teroittaa riittävän usein, jotta terä pysyy terävänä ja puree hyvin puuhun
 • Sahaustekniikka tulee olla oikeanlainen, jotta puut saadaan kaatumaan haluttuun suuntaan ja puut kaatuvat maahan asti, eikä ojien tai teiden varsille. Myöskään vaurioita ei saa jäädä kasvaviin puihin
 • Liikkuminen työalueella tulee toteuttaa järjestelmällisesti työmaan takalaidasta siten, että turhaa kävelyä vältetään. Tällä tarkoitetaan sitä, että työaluetta raivataan edestakaisin sen matkaa, jolloin bensan loppuessa ollaan mahdollisimman lähellä lähtöpistettä.
 • Maaston huomiointi työmaalla, liikkuminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ojien ja purojen suuntaisesti.

Työturvallisuuteen liittyviä riskejä on metsuritöissä useita ja kun liikutaan metsissä toisinaan yksin ja etäällä lähimmästä tiestä, niin avunsaanti voi kestää. Tämän takia ensiaputaitojen tulee olla riittävät ja ensiapulaukku mukana joko takin taskussa tai repussa. Yleisimmin vahinkoja sattuu kompastuessa tai kaatuessa työmaalla kävellessä. Muita yleisiä vaarantekijöitä ovat:

 • Ampiaisen pistot
 • Kyyn puremat
 • Punkit
 • Myrskyt ja salamat
 • Helteet (nestehukka)

Työtä tehdessä oman työnjäljen näkee välittömästi ja työnjälkeä tuleekin seurata päivittäin koealamittauksilla, jotta taimikoihin jää määritetty tavoitepuusto kasvamaan. Työ sopii ihmisille, jotka pitävät luonnossa liikkumisesta, eläinten kohtaamisista, fyysisestä ja itsenäisestä työskentelystä omassa tahdissa ja samalla saadaan hoidettua taimikot ja nuoret metsät kuntoon.

Ota yhteyttä!

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Janne Seppänen

Metsänhoitopäällikkö

puh. 0405578467

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This