Tiekuntoraportti

89 Hintaan lisätään alv 24 %. Tiesithän, että voit hyödyntää tämän palvelun metsätilan alv-vähennyksissä.

Osasto:

Kuvaus

Kuntokartoituksessa katsotaan tien, rumpujen ja ojien kunto sekä mahdollinen kunnostustarve. Tien kunnon kartoittaminen säännöllisin väliajoin on tärkeää, koska oikea- aikaisilla huolto- ja parannustoimenpiteillä pystytään säästämään ylläpitokustannuksissa sekä seuraavassa tienperusparannuksessa. Myös yksityistielaki velvoittaa, että tie on pidettävä käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Hyväkuntoinen tie nostaa kiinteistöjen ja metsäkiinteistöjen arvoa sekä mahdollistaa tien paremman jokapäiväisen käytön.

Raportissa käsitellään tien kunto kokonaisvaltaisesti. Tien osalta tarkastellaan tienrungon ja päällysrakenteen kuntoa. Tien osalta katselmoidaan myös mahdolliset maakivet, paltteet sekä se, että voidaanko tietä höylätä/lanata. Raportissa tarkastellaan ojien osalta sivu- ja laskuojien kuntoa, ojien vesakoituneisuutta sekä tie- ja liittymärumpujen kuntoa. Näiden lisäksi raportissa on muut huomiotavat asiat sekä arvio perusparannustarpeesta. Jos tie vaatii perusparannusta, arvioidaan mahdollinen hinta parannukselle, saatavien tukien määrä sekä esitetään hankeen vaiheet. Raportin lopussa käydään läpi raportissa käytettävät termit. Raportin liiteosuudessa on mahdollisia kuvia tiestä sekä havainnollistava kartta tienpuutteista.