Metsien terveys ja tuholaistorjunta kesällä: Muista poistaa kaatunut puutavara metsästä

 

3. Heinäkuuta 2024

 

Kesä on jo hyvässä vauhdissa, joten metsien tuhohyönteisetkin kirmaavat tällä hetkellä kovaa vauhtia kesälennoille. Nyt onkin tullut aika muistuttaa teitä metsänomistajia sekä metsäalan toimijoita parista velvollisuudesta metsätuhojen torjuntaan liittyen, jotta metsät saadaan pidettyä terveenä ja metsään kohdistuvat hyönteistuhot minimoitua.

 

Suomeen on säädetty laki metsätuhojen torjunnasta. Tämä laki pyrkii vähentämään muun muassa puutavaravarastoista ja myrskytuhoista syntyvää hyönteis- ja sienituhojen riskiä kasvavalle puustolle. Laki asettaa rajoituksia tuoreen havupuutavaran varastoinnille kesäaikaan metsässä ja sen läheisyydessä. Lain tavoitteena on hillitä metsätuholaisten määrää ja se velvoittaa puutavaran omistajia.

 

Hakatun puutavaran lisäksi on tärkeää poistaa metsästä vahingoittuneet havupuut, kuten tuulen tai lumen vaurioittamat puut, jotka voivat levittää metsätuholaisiksi luokiteltavia hyönteisiä. Näiden velvoitteiden täyttäminen auttaa pitämään metsämme terveinä ja vähentää metsään kohdistuvia hyönteistuhoja.

 

Suomen Metsäkeskus on kerännyt hyviä tietopaketteja metsälainsäädännöstä. Nostimme tähän blogiin pari asiaa hyönteistuholaista, jotka jokaisen metsänomistajan on hyvä tietää.

 

 

Metsätuholain velvoitteita (Suomen Metsäkeskus)

 

 1. Tuore puutavara on poistettava määräaikaan mennessä

 

Edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta tai välivarastosta heinä-elokuussa. Poistamisvelvoite vaihtelee sen mukaan, ollaanko eteläisessä (A), keskisessä (B) vai pohjoisessa (C) Suomessa. Mäntypuutavara tulee poistaa kuusipuutavaraa aikaisemmin. Metsätuholain aikarajat ja vyöhykkeet 1.1.2022 alkaen on kuvattu oheisessa kartassa.

 

Lisäksi kuluvan vuoden kesä-elokuussa A-alueella kaadettu kuusipuutavara on kuljetettava pois 30 päivän sisällä hakkuusta. Puutavaran poistovelvoite koskee käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä.

 

Mäntypuutavaraa koskevia velvoitteita ei sovelleta hakkuupaikalla tai välivarastossa sijaitsevaan yksittäiseen puutavara- tai energiapuupinoon, jonka tilavuus on enintään 50 kiintokuutiometriä. Pino katsotaan yksittäiseksi, jos se sijaitsee vähintään 200 metrin päässä muista vastaavista pinoista.

 

Poistovelvoitetta ei sovelleta puutavarapinoon, jonka tilavuudesta enintään puolet on tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa. Poistovelvoite ei myöskään koske jo kuollutta puuta tai lahopuuta.

 

Jos et puutavaran omistajana pysty poistamaan puutavaraa siten kuin metsätuhojen torjunnasta annettu laki edellyttäisi, tee metsätuhojen leviämisen estämiseksi jokin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä:

 • peitä puutavara (mäntypuutavara peitetään ennen pystynävertäjien parveilua ja kuusipuutavara ennen kirjanpainajien parveilua)
 • kastele puutavaraa vähintään kahdeksan viikon ajan käyttäen vähintään 50 millimetriä vettä vuorokaudessa alkaen viimeistään neljä viikkoa ennen mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja
 • kuljeta ennen pystynävertäjien parveilua kasatun mäntypuutavarapinon pintaosa pois
 • kuori puutavara
 • käsittele puutavara tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitetulla hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella viimeistään tuhohyönteisten parveillessa
 • sijoita mäntypuutavara riittävän etäälle saman puulajin metsiköstä
 • peitä mäntypuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella ennen pystynävertäjien parveilua
 • peitä kuusipuutavarapinon pintakerros lehtipuukerroksella tai mäntypuulla, jonka tyviläpimitta on alle 10 senttimetriä ja joka ei ole kaarnoittunut ennen kirjanpainajien parveilua
 • huolehdi muulla tavoin siitä, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä

Muunlainen huolehtiminen on esimerkiksi C-alueella kuusipuutavarapinon pintaosan kuljettaminen pois metsästä sellaisenaan tai haketettuna aikaisintaan tuhohyönteisten puutavaraan iskeytymisen jälkeen ja ennen puutavaran poiskuljettamiselle säädettyjä määräaikoja. Pintaosa on poistettava 50 senttimetrin paksuudelta. A- ja B-alueella pintaosan poiskuljettaminen on riittävä toimenpide, jos se toistetaan 30 päivän sisällä ensimmäisestä poiskuljettamisesta.

Suomen Metsäkeskus

Kartta metsatuholain aluejako Suomen Metsäkeskus

 

 1. Poista myrskytuhoalueilta vahingoittuneet puut

 

Myös vahingoittunut havupuu on poistettava metsästä, jos sen määrä ylittää metsätuholaissa määritellyt rajat. Korjaa puiden omistajana mahdolliset vahingoittuneet puut kuten tuulenkaadot metsiköistä ja välivarastoista ennen edellä mainittuja alueellisia määräaikoja. Poista vahingoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset kuusipuut 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja kaarnoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset mäntypuut 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta.

 

Vahingoittuneiden puiden jättäminen 10 § ja Natura-2000 -alueille

 

Maanomistaja voi metsälain 10 §:ssä tarkoitetulla erityisen tärkeällä elinympäristöllä ja metsälain soveltamisalaan kuuluvalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella jättää alueelle vahingoittuneita puita enemmän kuin lainkohtien mukaan on sallittu.

 

Maanomistajan tulee ilmoittaa vahingoittuneiden puiden poistamatta jättämisestä Suomen metsäkeskukselle.

 

Suomen Metsäkeskuksen sivuilla löytyy hyvää lisätietoa aiheesta, mikäli aihe kiinnostaa enemmänkin. Pääset sivuille tästä linkistä https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsaa-koskevia-saadoksia

 

Pidetään yhdessä huolta metsistämme!

Ota yhteyttä!

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This