Toimenpide-ehdotus

0

Osasto:

Kuvaus

Toimenpide-ehdotuksessa käydään lävitse metsänomistajan metsän tilanne sekä metsänomistajan tavoitteet. Näiden pohjalta asiantuntija tekee toimenpide-ehdotuksen, joka sisältää tarjouksen ajankohtaisista hakkuista sekä metsänhoitotöistä. Metsänomistaja saa näin helposti selville metsänsä tilanteen sekä tulevat toimenpiteet.