Hakkuutapa – Ensiharvennus

Hakkuutapa – Ensiharvennus    5. Heinäkuuta 2022 Ensiharvennus on ensimmäinen metsään tehtävä kasvatushakkuu, josta metsänomistaja saa puukauppatuloja. Kasvatushakkuulla tarkoitetaan metsänhakkuutapaa, jossa osa puista poistetaan, jotta jäljelle jäävät puut...

Metsätulojen verotus – Metsävähennys

Metsätulojen verotus – Metsävähennys   21. Kesäkuuta 2022 Suomessa puukauppatulot käsitellään pääomatulona, joka tarkoittaa tämänhetkisen verokannan mukaan sitä, että puukauppatuloista vähennysten jälkeen on maksettava veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti...

Hakkuutapa – Kaistalehakkuu

Hakkuutapa – Kaistalehakkuu    10. Kesäkuuta 2022 Kaistalehakkuulla tarkoitetaan hakkuutapaa, jossa metsään hakataan 25–50 metriä leveitä kaistaleita. Kaistalehakkuun ideana on, että reunametsikkö uudistaa hakatun alueen luontaisesti. Suositeltava...

Hakkuutapa – Siemenpuuhakkuu

Hakkuutapa – Siemenpuuhakkuu    5. Kesäkuuta 2022 Siemenpuuhakkuulla tarkoitetaan hakkuuta, jossa uudistusalalle jätetään puita, joiden tarkoitus on uudistaa luontaisesti uudistusala. Siemenpuuhakkuussa uudistusalalla maanmuokkaus on suositeltavaa, mutta ei...

Hakkuutapa – Pienaukko

Hakkuutapa – Pienaukko    27. Toukokuuta 2022   Luontaisesti metsissä, joissa ei esiinny laajamittaisia häiriöitä, kuten laajoja tuulituhoja tai metsäpaloja, metsän uudistuminen tapahtuu metsikön latvusaukoissa. Latvusaukoilla tarkoitetaan alueita,...