Miksi oikea-aikainen metsänhoito kannattaa?

Taimikonhoitotyöt ovat tärkein työlaji metsänkasvatuksessa metsänuudistamisen jälkeen. Taimikon varhaisperkaus, taimikonharvennus ja nuoren metsän hoito on tärkeää tehdä oikea-aikaisesti monestakin syystä:1. Metsän kasvu nopeutuuVarhaisperkauksessa lehtipuuta...

Taimikonhoito on investointi tulevaisuuteen

Taimikonhoito on investointi tulevaisuuteen   22. toukokuuta 2020 Metsänomistajalle ajankohtaisiin toimenpiteisiin näin keväällä lumien sulettua kuuluu käydä katsomassa miten omat taimikot ja nuoret kasvatusmetsät voivat. Yleistäen voidaan todeta, että taimikko...