Taimikonhoitotyöt ovat tärkein työlaji metsänkasvatuksessa metsänuudistamisen jälkeen. Taimikon varhaisperkaus, taimikonharvennus ja nuoren metsän hoito on tärkeää tehdä oikea-aikaisesti monestakin syystä:

1. Metsän kasvu nopeutuu

Varhaisperkauksessa lehtipuuta poistetaan raivaussahalla ja näin turvataan sekä nopeutetaan hyvälaatuisen havupuun kasvua. Kasvamaan jätetyt taimet saavat tarpeeksi tilaa, valoa ja ravinteita kasvua varten. Taimikonhoitotöissä valitaan hyvälaatuiset puut mutkaisten ja vaurioituneiden puiden seasta sekä luodaan tilaa kasvamaan jätettäville puille. Kun taimet sijaitsevat tasaisin välimatkoin ja ovat samanmittaisia, ne eivät varjosta tai häiritse toistensa kasvua. Erityisesti kuusentaimikoissa myöhässä tehty taimikonhoitotyö voi aiheuttaa kuuselle valoshokin, kun päältä raivataan lehtipuu pois. Kuusen kasvuun lähtö saattaa kestää vuosia.

2. Riskit tuhoihin pienentyvät

Jos lehtipuu ehtii kasvaa havupuita pitemmäksi, havupuiden kasvu hidastuu tilan, valon ja ravinteiden puutteen vuoksi. Ylitiheissä mäntytaimikoissa puut kilpailevat keskenään. Saadakseen tarvitsemaansa valoa taimi pyrkii kasvamaan pituutta, muttei niinkään paksuutta. Sen seurauksena puu riukuuntuu ja on herkempi katkeamaan talvella lumen kasautuessa latvaan.

3. Kustannukset pysyvät kurissa

Jos taimikonhoitotöitä ei tee ajoissa, metsänhoidon töihin joutuu käyttämään huomattavasti enemmän aikaa ja niiden teettämisen kulut kasvavat. Työ on sitä hankalampaa, mitä kookkaammaksi ja tiheämmäksi taimikko ja poistettava puusto ehtii kasvaa. Silloin poistettavan puun kaataminen joudutaan tekemään ja suuntaamaan huolellisemmin, ettei puu kaatuessaan vaurioita kasvamaan jätettävää puuta tai kaadu esimerkiksi teille, kulku-urille tai alueelta vettä pois johdattaviin ojiin. Jos puut kasvavat liian lähekkäin, kaadettavia puita voidaan joutua repimään irti kasvamaan jätettävistä puista. Jos poistettava puu on pitkä eikä sovi kaatumaan, sitä joudutaan katkomaan useampaan osaan, jottei se jäisi nojamaan kasvatettavia puita vasten taivuttaen niitä.

 

Janne Seppänen
Metsähoitopäällikkö

Kysymyksiä metsänhoidosta?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti

Paavo Sutinen

Metsäasiantuntija 

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This