Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito    17. Toukokuuta 2022 Talousmetsällä tarkoitetaan metsää, jonka ensisijainen tavoite on metsätalouden harjoittaminen. Talousmetsien luonnonhoidolla taas tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta lisäävien toimien toteuttamista...

Metsätalous ja metsien virkistyskäyttö

Metsätalous ja metsien virkistyskäyttö     4. syyskuuta 2020 Suomen metsätalousmaat ovat puuntuotannon ohella tärkeitä harrastusmaastoja monille eri luontoharrastuksille. Metsämme tarjoavat puun lisäksi arvokkaita ravinnon lähteitä, kuten marjoja, sieniä ja...