Hyvin hoidettu metsä ja metsäverotus

 

 

14. toukokuuta 2021

Tuottavaan metsätalouteen pääsee oikea-aikaisilla metsänhoidon toimenpiteillä ja metsäverotuksen huomioimisella. Metsäasiantun­tijamme Paula Kemppainen kehottaa metsänomistajia perehtymään metsänhoidon lisäksi verotuskiemu­roihin, sillä erilaisten vähennysten merkitys voi olla suuri.

Hyvänä esimerkkinä on taimikonhoitotyö. Sen tekemiseen tai teettämiseen saa Kemera-tukea ja kustannukset voi lisäksi vähentää metsävero­tuksessa. Vielä kun ajatte­lee mitä taimikonhoito tekee korkokasvuna metsässä, niin taimikonhoidosta ei enää jää paljoakaan maksetta­vaa. Tästä kertoo seuraava esimerkkilaskelma, jossa ostopalveluna teetätetyn taimikonhoidon laskusta jää metsänomistajalle maksettavaksi vain kolmannes.

Taimikonhoidon kustannus

 

Metsäverotuksessa muita vähen­nyskelpoisia menoja ovat kilometrikorvaukset, työvaatteet, metsäalan leh­det, maksullinen metsäalan koulutukset, polttoaineet tai vaikkapa raivaus­sahan hankinta. Lisäksi metsänomistaja voi vähentää verotuksessa työhuonevähennyksen.

 

Metsävähennys voi kääntää puukaupan mätkyt palautukseksi

Työssään Paula Kemppai­nen huomaa usein, että metsänomistajat tuntevat huonosti metsävähennyk­sen, jolla voi vähentää met­sän hankintamenoa metsä­tulojen verotuksessa.

Puukaupan myötä syntyneet ”veromätkyt” ovat yl­lättäen kääntyneet jopa ve­ronpalautukseksi, kun on huomattu, että henkilö on ostanut metsää tai osuuk­sia metsätilasta vuoden 1993 jälkeen. Metsävähennyksen mer­kitys yhdessä puukaupas­sa voi olla kymmeniä tu­hansia euroja, Kemppainen kertoo. Esimerkiksi 100 000 eu­ron metsätilan ostossa syn­tyy 60 000 euron metsävä­hennyspohja. Tämä on käytännössä jopa 19 000 euron arvoinen veroetu metsä­talouden tuloista. Etu koskee myös muilta saman omistajan metsätiloilta tulevia tuloja. Jos tätä etua ei ehdi käyt­tää loppuun, se siirtyy jäl­keläisille vastikkeettoman luovutuksen myötä.

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Tiiminvetäjä

Kainuu, Koilismaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

puh.045 7750 2247

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This