Taimikonhoitoa termien viidakossa

 

 

5. maaliskuuta 2021

Talousmetsissämme on runsaasti raivaussahalla suoritettavaa työtä. Varsinaisten kasvatettavien puiden lisäksi luonto tekee tehtävänsä ja erityisesti muokatut uudistusalat täyttyvät nopeasti luontaisesti syntyneistä puiden taimista. Taimikon kasvattaminen onkin haasteellista tasapainoilua varsinaisten kasvatuspuiden sekä niiden sekaan kasvavan vesakon välillä erityisesti rehevällä maaperällä. Toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi ylimääräisiä puita joudutaan poistamaan taimikon eri kasvuvaiheissa. Tätä työvaihetta kutsutaan yleisnimityksellä taimikonhoito.

 

Kestävän metsätalouden rahoituslaki eli Kemera

Yhteiskunnan tarjoama kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) antaa metsänomistajalle mahdollisuuden saada pientä korvausta omalle työlleen, tai vaihtoehtoisesti pienentää omaa rahoitusosuutta ostopalveluna suoritettavan raivauksen kustannuksista. Kemera on jaoteltu eri suuruisiin korvausluokkiin eri vaiheissa suoritettavien työvaiheiden mukaan. Tämä jaottelu on synnyttänyt lisää vaikeasti ymmärrettäviä termejä käytännössä yksinkertaiseen työhön.

 

Varhaisperkaus

Taimikon ollessa noin 3-5 viiden vuoden iässä ensimmäistä raivausta kutsutaan nimellä varhaisperkaus. Työvaiheen tuen vaatimuksena on maantieteellisestä asemasta riippuen vähintään 2000-3000 puun poistuma hehtaarilta sekä jäävän puuston pituus on välillä 0,7-3 metriä. Tuen suuruus tässä työlajissa on 170€ hehtaarilta. Joskus puhekielessä tämä työ sekoitetaan ensiharvennukseen, mutta ensiharvennus on kokonaan toinen juttu.

 

Nuoren metsän hoito ja ensiharvennus

Taimikon varttuessa yli 3 metrin pituuteen sama työvaihe saa Kemeran yhteydessä uuden nimen, nuoren metsän hoito. Tässä vaiheessa tuen saamiseksi edellytetään vähintään 1000-1500 rungon poistoa hehtaarilta. Tuen suuruus perustyölle on 230€ hehtaarilta. Nuoren metsän hoito voidaan suorittaa myös ensimmäisen hakkuun eli ensiharvennuksen yhteydessä. Tässä tilanteessa tuen suuruus nousee 430 euroon hehtaarilta, mikäli pienpuuta kerätään hyötykäyttöön vähintään 35 m3 hehtaarilta. Samalla on huomioitava että jäävän puuston keskiläpimitta saa toimenpiteen jälkeen olla enintään 17 cm.

Ensiharvennusta edeltävä raivaussahatyö tunnetaan myös nimellä ennakkoraivaus. Tässä vaiheessa työn perusajatuksena on parantaa monitoimikoneen työskentelyedellytyksiä tiheässä metsässä.

 

Kemera ja lain voimassaolo

Sekä varhaisperkaus ja nuoren metsän hoito on mahdollista toteuttaa samalle alueelle nykyisen lain voimassa ollessa tuettuna. Tässä tapauksessa toimenpiteiden väliä täytyy olla kuitenkin vähintään 10 vuotta. Tällä hetkellä voimassa oleva laki on voimassa vuoden 2023 loppuun. Tästä eteenpäin on odotettavissa muutoksia tukimuotoihin, toivottavasti kuitenkin tätä yhteiskunnallisestikin arvokasta työtä tuetaan tavalla tai toisella.

 

Kemera-tuki ja verotus

Tukea anotaan Metsäkeskukselta. Tukipäätöksen jälkeen toteuttamiselle on aikaa 14 kuukautta. Toteuttamisesta ilmoitetaan myös Metsäkeskukseen ja parhaimmillaan tuki kilahtaa tilille jopa viikossa toteuttamisilmoituksen palauttamisen jälkeen. Metsäveroilmoitusta täytettäessä on syytä muistaa, että Kemera -tuki on veronalaista tuloa.

Tämä termien viidakko hämää helposti varsinkin vähemmän asiaan vihkiytynyttä metsänomistajaa. Metsäkeskukselta saa neuvontaa ja alan eri toimijat auttavat myös sekä hakemuksissa että työn toteutuksessa korvausta vastaan. Tässä vaiheessa ei kannata kuitenkaan ujostella tai eteenkään pihistellä. Oikeaan aikaan suoritetut hoitotyöt maksavat itsensä korkojen kanssa takaisin ajan myötä. Myös metsätalouden verotuksessa ostopalvelut voidaan lisätä vähennyksiin. Erään entisen opettajan sanoja lainatakseni – metsätaloudessa tulos tehdään raivaussahalla.

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This