Ajankohtaista metsässäsi

Osa 1 – Lumituhojen tarkistus

 

3. Maaliskuuta 2022

 

 

Kuukausi vaihtui maaliskuuksi, joka tarkoittaa pidempiä ja aurinkoisia päiviä. Hyvää keliä hyödyntäen on nyt oiva hetki käydä tarkistamassa metsäsi mahdolliset lumituhot. Aikaisin/ajoissa havaitut lumituhot voidaan korjata nopeammin pois, joka vähentää mahdollisia hyönteistuhoja sekä puutavaralajien arvon hävikkiä.

 

Lumituhot

 

Lumi taivuttaa sekä katkoo puita, joka näkyy suoraan metsänomistajalle taloudellisena tappiona.  Lumi voi myös tehdä tuhoja taimikoissa, joka voi johtaa täydennysistutus tarpeeseen. Silmällä kannattaa pitää etenkin nuoria harventamattomia männiköitä, joiden lumituhoriski on korkea.

Lumituhojen riskiä nostaa metsän korkeus merenpinnasta sekä metsien hoitamattomuus. Lumituhoja pystyt estämään oikealla puulajivalinnalla sekä metsien oikea-aikaisella hoitamisella. Korkean riskin lumituhoalueilla voidaan puulajivalinnassa suosia kuusta tai harkita sekametsän perustamista. Lumituhojen riski pienentyy, kun taimikonhoito ja harvennukset tehdään ajallaan. Lumituhoalueilla harvennukset etenkin männiköissä kannattaa tehdä lievästi ja useammin

 

Mitä tehdä, jos metsässäni on lumituhoja?

 

Jos metsässäsi on tullut lumituhoja merkittävästi, kannattaa puut korjata pois metsästä. Tämä toimenpide vähentää mahdollisia tuhopuista johtuvia hyönteistuhoja.  Jos metsässäsi on syntynyt lumituhoja kuusen osalta 10 kuutiota hehtaarilta tai männyn osalta 20 kuutiota hehtaarilta velvoittaa Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) metsänomistajaa estämään metsätuhojen leviämisen. Metsätuhoja voit estää esimerkiksi hakemalla puut pois metsästä tai kuorimalla puut.

Jos lumituhot ovat suuret, metsääsi on voinut syntyä uudistamisvelvoite. Uudistamisvelvoite syntyy, jos metsääsi on syntynyt yli 0,3 hehtaarin aukko tai metsä on niin harva, että sitä ei lasketa enää kasvatuskelpoiseksi. Jos uudistamisvelvoite on syntynyt, kannattaa metsänuudistaminen tehdä jo seuraavan kasvukauden aikana.

Jos metsääsi on syntynyt lumituhoja tai haluat ennalta ehkäistä lumituhoja metsänhoitotoimenpiteillä ja harvennuksilla, voit olla yhteydessä metsäasiantuntijoihimme, jotka auttavat sinua metsäasioissa.

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This