Oikea-aikaisella harvennuksella on tärkeä rooli metsän kasvussa – osa 2

 

 

4. helmikuuta 2022

 

Talousmetsien hoidossa metsän kasvua ohjaillaan arvokkaimman puutavaran tuotantoon rajoittamalla kasvatettavien puiden määrää. Tätä toimenpidettä kutsutaan yleensä nimellä harvennushakkuu. Harvennushakkuun tarkoitus on jättää jäljelle mahdollisimman tehokkaasti kasvava metsä, ei niinkään hakea tiettyä puutavaralajia taikka määrää. Hakkuun kannattavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki metsästä pois kuljetettava puutavara on kuitenkin katkottu arvokkaimman puusta saatavan puutavaralajijakauman mukaisesti.

Energiapuulla on nyt kysyntää

Harvennushakkuussa poistettavat puut ovat usein valtapuustoa pienempiä, vioittuneita tai teollisuudelle huonommin kelpaavia puulajeja. Usein tämä osa puutavarasta jää hyödyntämättä. Viime aikojen hintakehitys energiapuumarkkinoilla on ollut positiivinen, ja raaka-aineesta on ajoittain jopa pulaa. Olemmekin ottaneet käyttöön energiapuun korjuun omana puutavaralajinaan lähes kaikissa hakkuukohteissamme. Tällä menettelyllä olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia erityisesti harvennushakkuiden kannattavuuden osalta. Näin toimien metsästä hakkuun yhteydessä poistettava puutavara tuottaa omistajalleen entistä paremman tuoton.

Harvennusmalleja on useampia

Talousmetsien perinteinen toimintatapa perustuu jaksolliseen kasvatukseen, jolloin viljeltyä tai luontaisesti syntyneen puulajin valtapuuyksilöitä suositaan poistamalla kasvua haittaavia puita pienimmästä päästä. Toimenpiteen nimi on tällöin alaharvennus. Viime aikoina keskusteluissa ja myös käytännön toteutuksessa on myös vaihtoehtoisia harvennusmalleja. Yleisimpänä näistä on yläharvennus, jossa poistettavat puut pyritään valitsemaan ylimmästä latvuskerroksesta. Tavoitteena on tuottaa kasvatuskelpoista puuta alemmissa latvuskerroksissa ja poistaa hakkuissa suurimpia ja samalla enemmän tukkia sisältäviä puuyksilöitä. Tässä menetelmässä vältetään uudistustöiden kulut sekä pitkä odotusaika seuraavaan rahaa tuottavaan vaiheeseen.

Metsässä jokainen toimenpide suunnitellaan yksilöllisesti sekä metsän rakenne että metsän omistajan tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen.

Harvennusmalleista ei varmastikaan löydy yhtä ”totuutta”, joten jokainen toimenpide suunnitellaan yksilöllisesti sekä metsän rakenne että metsän omistajan tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen. Hakkuusuunnitelmassa annetaan raamit, joiden sisällä toimitaan. Hakkuukoneen kuljettaja on tässäkin paljon vartijana. Lopullinen tulos on kuljettajan taidonnäyte. Poistettavien puiden valinta, tarkastelun kestävä korjuujälki, puutavaran valmistus arvokkaimman vaihtoehdon mukaan sekä monimutkaisen koneen hallinta asettaa kovat ammattitaitovaatimukset kuljettajalle.

Oli toivottu harvennusmalli mikä tahansa, metsän kannalta tarpeellisia toimenpiteitä tarvitaan säännöllisin väliajoin, mikäli maaperän tuotto halutaan realisoida tehokkaasti. Metsäorganisaatioista löytyy apua ja asiantuntemusta suunnitteluun, ja puukauppa käy hyvin tällä hetkellä. Oikeaan aikaan tehty harvennus on puukauppatulon lisäksi sijoitus tulevaisuuteen!

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This