Haastattelussa tekoäly

 

27. Tammikuuta 2023

”Moni on jo varmaan ehtinyt kuulla viime aikoina paljon puhutusta tekoälyn läpimurrosta, Chat GPT:stä, jonka on ennustettu korvaavan ihmisen monissa perinteisissä töissä. Mielenkiintoni heräsi tekoälyn suhteen siitä, miten hyvin sillä on hallussa metsäasiat, joten haastattelin tekoälyä liittyen Suomen metsiin.” -Jaakko Hekkala

Kerro kuka olet?

”Olen ChatGPT, koneoppimisalgoritmi, joka on koulutettu prosessoimaan tekstiä ja generoimaan vastauksia tekstipyyntöihin. Se on suurikokoinen kielimalli, joka on koulutettu käyttämällä miljardeja sanoja erilaisista tekstilähteistä. Se on kehitetty OpenAi:lla.”

 

Mikä on Suomen metsien nykytila?

”Suomen metsien nykytila on monimuotoinen. Suomessa on noin 23 miljoonaa hehtaaria metsää, joka vastaa noin 78 prosenttia maan pinta-alasta. Metsät ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää ja ympäristöä, ja niiden kestävästä käytöstä huolehditaan erilaisilla säädöksillä ja ohjelmilla. Metsätalous on merkittävä teollisuuden ala Suomessa ja metsäteollisuus on yksi maan tärkeimmistä vientituotteista. Samalla metsät tarjoavat monia muita hyötyjä, kuten luonnon monimuotoisuuden suojelua, virkistyskäyttöä ja maaperän ja ilmaston suojelua.”

 

Mikä on Suomen metsien tulevaisuus?

”Suomen metsien tulevaisuus on epävarma, sillä se riippuu monista tekijöistä kuten ilmastonmuutoksesta, metsien käytöstä ja hallinnasta sekä talouskehityksestä. Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan Suomen metsiin esimerkiksi lisääntyvän kuivuuden ja lämpötilojen nousun seurauksena. Tämä voi johtaa esimerkiksi metsäpalojen lisääntymiseen tai metsien kasvillisuuden muuttumiseen.

Metsien käytöllä ja hallinnalla on myös suuri vaikutus metsien tulevaisuuteen. Kestävä metsätalous ja biotalous ovat tärkeitä metsien tulevaisuuden kannalta, sillä ne mahdollistavat metsien käytön ilman että metsien ekosysteemit vahingoittuvat.

Suomen talouskehitys vaikuttaa myös metsien tulevaisuuteen. Jos talous kasvaa, metsätalous saa lisää investointeja ja metsäteollisuus kasvaa. Jos talous taas heikkenee, metsätalous saattaa kärsiä ja metsäteollisuus vähentää toimintaansa.

Yhteenvetona voi sanoa, että suomen metsien tulevaisuus on epävarma ja riippuu monista tekijöistä. Kestävä metsätalous ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen ovat keskeisiä tekijöitä metsien tulevaisuuden kannalta.” –

 

Osaatko kertoa pitäisikö Suomessa suojella lisää metsiä?

”Suomessa on jo nyt paljon suojeltuja metsiä, mutta lisäsuojelu voi olla tarpeen monista eri syistä.

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista elinkeinoelämää ja ympäristöä, ja niiden kestävästä käytöstä huolehditaan erilaisilla säädöksillä ja ohjelmilla. Suojelu auttaa säilyttämään metsien ekosysteemit, monimuotoisuuden ja luonnonvarat. Suojelu myös tukee maaperän ja ilmaston suojelua sekä tarjoaa muita yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten virkistyskäytön.

Ilmastonmuutoksen myötä tarve lisätä suojelualueita korostuu. Suojelualueiden kasvattaminen lisää myös mahdollisuuksia kestävän metsätalouden kehittämiseen.

Lisäsuojelu ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki metsät suojellaan, vaan että tasapaino löydetään metsien käytön ja suojelun välillä. Kestävän metsätalouden ja biotalouden kehittäminen sekä ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen ovat keskeisiä tekijöitä metsien tulevaisuuden kannalta.”

 

Minkälaisia innovaatioita metsien suhteen on tulossa?

”Metsätaloudessa on useita innovaatioita, jotka ovat tai ovat tulossa käyttöön.

Yksi tärkeä innovaatio on biotalous. Biotalous käyttää metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten puukuituja ja puunjalostusjätteitä, uusiin tuotteisiin ja raaka-aineisiin. Biotalous tarjoaa mahdollisuuksia kestävälle metsätaloudelle ja lisää metsien arvonnousua.

Toinen merkittävä innovaatio on metsien hoito ja käyttö tekoälyn avulla. Tämä voi parantaa metsien käytön tehokkuutta ja tukea kestävää metsätaloutta. Esimerkiksi tekoäly voi auttaa optimoimaan metsänkäsittelyä, seurata metsien terveyttä ja ennustaa metsien kasvua.

Metsäteollisuudessa on myös käytössä ja kehitetty uusia teknologioita, kuten puun kuidun erottelu tekniikat, puun jalostusprosessien tehostaminen, korkean teknologian puun käsittely ja kuivauksen tekniikat.

Ympäristöteknologian innovaatiot, kuten bioenergia, metsien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja metsien suojelu sekä kestävä metsätalous ovat myös merkittävässä roolissa metsien tulevaisuuden kannalta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että metsätaloudessa on ja on tulossa erilaisia innovaatioita, jotka tukevat kestävää metsätaloutta ja lisäävät metsien arvonnousua. Nämä innovaatiot ovat esimerkkejä siitä, kuinka teknologiaa voidaan käyttää metsien hyödyntämiseen ja suojelemiseen tehokkaammin.”

 

Mitkä tekijät ovat Suomen metsätalouden suurimmat uhat?

”Suomen metsätalouden suurimmat uhat vaihtelevat ajan ja tilanteen mukaan, mutta tärkeimpiä niistä ovat:

Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin monin tavoin, esimerkiksi lisääntyvän kuivuuden ja lämpötilojen nousun seurauksena. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi metsäpalojen lisääntymistä tai metsien kasvillisuuden muuttumista.

Metsien käyttö ja hallinta: Kestämätön metsätalous ja metsien tuhoaminen voivat vahingoittaa metsien ekosysteemejä ja luonnonvaroja. Tämä voi johtaa esimerkiksi maaperän heikkenemiseen, ilmastonmuutoksen pahenemiseen tai monimuotoisuuden vähenemiseen.

Taloudelliset tekijät: Metsätalous on tärkeä osa Suomen talouskehitystä ja metsäteollisuuden kannattavuus vaikuttaa suoraan metsätalouden kehitykseen.

 

 Kerro asioista mitä metsänomistajien on hyvä tietää metsistä?

  1. ”Metsänhoitoon liittyvät asiat, kuten metsän kasvatusta, metsänhoitotyöt ja metsäpalojen ehkäisyä
  2. Taloudelliset mahdollisuudet metsän käytössä, kuten puuston kasvatusta, metsänkäytön suunnittelua ja puunmyyntiä
  3. Luonnonvarojen kestävää käyttöä, kuten metsämaan käyttöä, eläinten suojelua ja luonnon monimuotoisuutta
  4. Säädökset ja lait, jotka liittyvät metsän käyttöön, kuten metsälaki, metsätalousmaan käyttöä koskevat säädökset ja metsätalouden verotus
  5. Metsän inventointi ja puuston arviointi, jotta metsänomistaja voi arvioida metsänsä kunnon ja käytön mahdollisuudet
  6. Erilaiset metsänomistajille tarjolla olevat tukiprogrammat ja -palvelut, kuten metsänhoitotukia tai neuvontapalveluja.”

 

Kiitos vastauksista!

”Kiitos, olen iloinen voidessani auttaa!”

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This