Metsätuhot Kuusenjuurikääpä

 

11. Marraskuuta 2022

Kuusenjuurikääpä on kuusella esiintyvä lahottajasieni, joka aiheuttaa valtakunnallisesti noin 50 miljoonan euron taloudelliset tappiot vuodessa. Taloudelliset tappiot syntyvät tyvilahon lahottaessa puun tukkiosuutta. Tukkiosuus ei kelpaa enää sahatavaraksi ja usein se päätyykin energiapuuksi, jonka korvaus metsänomistajalle on selvästi pienempi verrattuna tukkipuuhun. Kuusenjuurikääpää esiintyy pääsääntöisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Järvi-Suomessa kuusenjuurikääpää esiintyy paikka paikoin ja Pohjois-Suomessa se on harvinainen. Ilmaston lämmetessä, ennustetaan, että juurikääpä yleistyy myös pohjoisemmassa Suomessa.

Kuusenjuurikääpä

Kuusenjuurikääpä huomataan usein päätehakkuussa, jolloin kannoista paljastuu lahoa. Tauti on kuitenkin mahdollista havaita jo varhaisemmassa vaiheessa, kuten esimerkiksi kaatuneista puista tai harvennushakkuissa syntyneistä kannoista. Lahon edettyä kasvu hidastuu ja latvus harsuuntuu sekä rungossa esiintyy pihkavuotoja. Nimensä mukaisesti kääpä lahottaa myös juuristoa, jonka syystä puu ehtii usein kaatua ennen kuin kaikki neulaset ovat ehtineet lähteä pois. Kääpä leviää juuriyhteyksien sekä ilman välityksellä. Ilman välityksellä leviävät itiöt tarttuvat yleensä runkojen ja juuresniskojen vaurioihin, jotka ovat syntyneet puunkorjuun yhteydessä.

 

Kuusenjuurikäävän aiheuttama tyvilaho kuuselle.

Kuusenjuurikäävän torjunta

Ilmateitse leviävän juurikäävän torjuntaan on kolme toimivaa menetelmää. Ensimmäisenä toimivana menetelmänä on käyttää hakkuissa kantokäsittelyainetta. Kantokäsittelyainetta tulee käyttää juurikäävän levinneisyysalueella kasvukauden aikana. Kantokäsittelyaineita on kahdenlaista: ureapohjaista sekä harmaaorvakkapohjaista. Jälkimmäisessä kannolle levitetään ei metsätaloudelle haitallista harmaaorvakkasienen itiöitä, jotka estävät juurikäävän leviämisen. Toisena toimivana tapana on välttää kuusen tai männyn istuttamista pahoin juurikäävän saastuttamalle alueelle. Kuusenjuurikääpäitiöt voivat elää päätehakkuun jälkeen jopa 30–40 vuotta, joten ainut tapa katkaista lahokierre on kasvattaa havupuusukupolven välissä vähintään yksi lehtipuusukupolvi. Kolmantena keinona on välttää korjuuvaurioita, koska  juurikääpä leviää myös korjuuvaurioiden kautta. Korjuuvauriot vältetään hyvällä suunnittelulla sekä metsäkonekuskin ammattitaidolla. Näiden keinojen lisäksi kantojen nostolla on havaittu olevan vaikutus kuusenjuurikäävän leviämiseen alentavasti, mutta se ei yksinään riitä torjuntakeinoksi.

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Etelä-Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This