Ajankohtaista metsässäsi osa 3 – Taimikonhoidot

 

 

21. Huhtikuuta 2022

 

Näin keväällä lumien sulaessa, olisi metsänomistajan hyvä aloittaa tulevan kesän mahdollisten taimikonhoitotoimenpiteiden suunnittelu. Lue asiantuntijamme Paavo Sutisen on perustelut, miksi taimikonhoitotyöt ovat tärkein työlaji metsänkasvatuksessa metsänuudistamisen jälkeen.

 

 

Taimikonhoito on kannattava sijoitus

 

Taimikonhoitotöissä valitaan hyvälaatuiset puut mutkaisten ja vaurioituneiden puiden seasta sekä luodaan tilaa kasvamaan jätettäville puille. Kun taimet sijaitsevat tasaisin välimatkoin ja ovat samanmittaisia, ne eivät varjosta tai häiritse toistensa kasvua. Lisäkasvun vuoksi taimikonhoitoon kannattaa sijoittaa, sillä se näkyy tulevaisuudessa laadukkaina tukkipuina eli kasvaneina tuloina. Oikein ajoitettu ja suunnitelmallinen taimikonhoito kasvattaa puista saatavan tuoton loppusummaa noin 20 % verrattuna siihen, että taimikonhoito jätetään tekemättä. Lisäksi taimikonhoito kasvattaa metsätilan arvoa.

 

Taimikonhoitoon on mahdollista saada rahallista tukea

 

Metsäkeskuksen myöntämää Kemera-tukea on haettavissa alle kolmemetrisen taimikon hoitoon 160 euroa per hehtaari ja yli kolmemetrisen taimikon hoitoon 230 euroa per hehtaari. Näitä tukia kannattaa hakea, sillä lähtökohtaisesti ne on tarkoitettu yksityismetsänomistajille, joilla on taimikoita ja nuoria metsiä. Yksityismetsänomistaja voi hakea Kemera-tukia itse tai kysyä apua meiltä metsäasiantuntijoilta.

 

Taimikonhoidossa oikea-aikaisuus on tärkeää

 

Jos taimikonhoitotöitä ei tehdä ajoissa, joutuu metsänhoidon töihin käyttämään huomattavasti enemmän aikaa ja niiden teettämisen kulut kasvavat.

Työ on sitä hankalampaa, mitä kookkaammaksi ja tiheämmäksi taimikko ja poistettava puusto ehtii kasvaa. Silloin poistettavan puun kaataminen joudutaan tekemään ja suuntaamaan huolellisemmin, ettei puu kaatuessaan vaurioita kasvamaan jätettävää̈ puuta tai kaadu esimerkiksi teille, kulku-urille tai alueelta vettä pois johdattaviin ojiin.

Jos lehtipuu ehtii kasvaa havupuita pidemmäksi, havupuiden kasvu hidastuu tilan, valon ja ravinteiden puutteen vuoksi.

Ylitiheissä mäntytaimikoissa puut kilpailevat keskenään. Saadakseen tarvitsemaansa valoa taimi pyrkii kasvamaan pituutta, muttei niinkään paksuutta. Sen seurauksena puu riukuuntuu ja on herkempi katkeamaan talvella lumen kasautuessa latvaan.

 

Taimikonhoidoilla on myös luonnonhoidollisia vaikutuksia

 

Taimikonhoidolla ja raivaustyöllä on myös suuri merkitys luonnonhoidon kannalta. Raivaus vaikuttaa oleellisesti ympäristöön, joten luontoa huomioivalla taimikonhoidolla voi saada hyvää aikaiseksi. Sopiva puuntuotannon ja luonnonhoidon yhteensovittaminen olisi tavoiteltavaa. Metsäasiantuntijat puhuvat usein riistatiheiköistä. Yksistään sana riista kuvaa huonosti asianyhteyttä. Luonnossa on paljon muutakin lajistoa, joka ei ole riistaa ja hyötyy lehtipuista sekä tiheiköistä.

 

Ota yhteyttä!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Matti Nevanperä

Metsäasiantuntija

Tiiminvetäjä, Kainuu

puh. 045 7750 2247

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This