Onnea, uusi metsänomistaja!

Toteuta metsän hoito arvojesi mukaisesti

Omistat siis metsää – olipa se sitten terhakkaa taimikkoa, läpipääsemätöntä pusikkoa, hoidettua tukkimetsää tai sadunomaista ikikorpea. Lämpimät onnittelut!

Metsän omistus voi herättää monenlaisia ajatuksia. Joillakin toiveet liittyvät metsänomistamisen tarjoamiin taloudellisiin mahdollisuuksiin, toisella voivat korostua luonto- ja virkistysarvot, kolmas voi innostua mahdollisuuksista päästä tekemään itse metsänhoitotöitä.

Mieti siis itse ensimmäisenä, millaisia toiveita ja tavoitteita sinulla on omistamasi metsän suhteen. Me autamme siinä, että metsäomaisuutesi hoito toteutetaan toiveidesi mukaisesti.

Metsän monet kasvot

Perinteisesti metsää on katsottu usein taloudellisten silmälasien läpi. Me tiedämme, että metsä voi olla paljon muutakin kuin talouden turva.

Metsien virkistyskäyttö sisältää monenlaisia arvoja. Moni arvostaa omassa metsäpalstassaan sitä, että alueella voi metsästää tai siellä voi ulkoilla. Myös marjojen poimiminen ihan omasta metsästä on mukavaa puuhaa.

Perintömetsässä jatkuvuudella voi olla tärkeä merkitys. Halutaan vaalia aiempien sukupolvien perintöä ja seurata metsän kehitystä vuosikymmenien saatossa.

Luonnonsuojelu, kauniin maiseman säilyttäminen tai metsän monimuotoisuuden säilyttäminen korostuvat monella metsänomistajalla. Myös oma hiilinielu voi luoda turvaa ilmastoahdistuksen keskellä.

Joissakin tilanteissa metsien suojelemisesta voi olla taloudellista hyötyä. Metsäpalstan tai vain sen tiettyjä osia voi suojella joko pysyvästi vai väliaikaisesti. METSO-ohjelmaan sopivien metsien suojeluun myönnetään suojelutukia

Mitkä ovatkaan arvosi ja toiveesi metsäsi suhteen, autamme sinua toteuttamaan metsänhoitoa arvojesi mukaisella tavalla.

Tilanteeseen tutustuminen

Jos olet perinyt sinulle tuntematonta metsää, on ensimmäinen tehtäväsi tutustua tilanteeseen. Tämä onnistuu tutkimalla tilasi tietoja. Tilatietoja löytyy nykyisin monesta paikasta. Yksi mahdollisuuksista on Suomen metsäkeskuksen tarjoama metsaan.fi-palvelu.

Ilmaisessa metsaan.fi-palvelussa kerrotaan, millaista omistamasi metsän puusto on. Tilaan tutustuminen voi tapahtua myös metsäsuunnitelman avulla.

Erityisesti metsän käyttöön liittyvät kysymykset voivat tuntua alussa epäselviltä. Tietoihin perehtymällä ja asiantuntijan apua käyttäen saat selville, onko metsässä tällä hetkellä tarvetta metsänhoidolle, kuten taimikoiden ja nuorten metsien hoidolle sekä lannoitukselle, tai hakkuille. Metsänhoito ja hakkuut ovat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada metsä kasvamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Metsäsi tietoihin perehtymisen jälkeen ymmärrät, millaista metsää omistat. Samalla voit miettiä, millaista metsän hoitoa ja toimenpiteitä haluat siihen kohdistaa. Myös tieasioista on syytä ottaa selvää.

On tärkeätä muistaa, että koko metsää ei tarvitse hoitaa samalla tavalla. Osan metsästä voi ottaa talouskäyttöön samalla kun arvokkaan ja erityisen kohdan suojelee.

Joissakin tapauksissa metsäomaisuudesta luopuminen ja perityn metsätilan myynti voi olla paras ratkaisu. Metsäarvolaskurilla voit helposti määritellä metsäkiinteistösi arvon. Asiantuntijamme auttavat myös metsäkiinteistön kaupassa ja huolehtivat, että saat metsästäsi parhaan mahdollisen hinnan.

Tiedä metsäsi tilanne

Näihin kysymyksiin löydät vastaukset metsäsi tiedoista:

Missä metsäpalsta sijaitsee?

Kuinka paljon metsää on?

Millaista metsää alueella on?

Onko alueella metsän lisäksi muutakin, kuten vesistöjä?

Millainen tie alueelle johtaa?

Mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä jatkossa pitäisi tehdä?

Tiedätkö metsäsi arvon?

Metsäarvolaskurin avulla selvität metsäsi arvon. Syöttämällä laskuriin metsätilasi kiinteistötunnuksen saat kattavat tiedot kiinteistöstäsi

 

Siirry laskuriin

Metsän tuotto tavoitteena

Monelle metsänkäytön tärkein tavoite on metsän taloudellisen tuoton varmistaminen. Kun metsän hoito on tavoitteellista ja oikea-aikaista, varmistetaan paras puun hinta.

 

1. Taimikonhoito: mitkä puut kannattaa jättää kasvamaan?

Jos omistamallasi metsätilalla on taimikkoa, on syytä selvittää taimikon kunto. Taimikonhoito on pienten ja/tai nuorten metsien hoitoa, jossa valitaan, mitkä puut jätetään kasvamaan. Taimikosta poistetaan huonot ja lähekkäin toisiaan kasvavat puut, jotta jäljelle jäävillä puilla on tilaa kasvaa ja ne saavat riittävästi valoa.

Kasvamaan jää paras puuaines metsän tulevaa kasvua varten. Tämä valinta tehdään, kun taimikko on noin kolmemetristä. Oikein ajoitettu taimikonhoito on tärkein metsänhoitotoimenpide puuston elinkaaren aikana.

 

2. Puiden harvennus: tuloja nuoren kasvatusmetsän hoidosta

Kun taimikko on saanut kasvaa, on aika valita parhaat puut seuraavaan kasvuvaiheeseen, eli harventaa metsää. Metsä on 30–50-vuotiasta, ja sitä kutsutaan nuoreksi metsäksi. Tässä vaiheessa nähdään, missä puissa on paras potentiaali kasvaa tukkirungoiksi eli arvokkaimmaksi raaka-aineeksi.

Metsän harvennus tuottaa jopa 20 % enemmän tuloja, kun taimikko on ajallaan hoidettu hyvin. Harvennusta ei kannata viivästyttää. Harvennuksella taataan, että metsän parhailla rungoilla on riittävästi valoa ja tilaa kasvaa.

Metsän tuottoa voi tässä vaiheessa parantaa lannoittamalla ja huolehtimalla ojien kunnostamisesta, jos metsä kärsii liiasta vedestä.

 

3. Päätehakkuu: puukaupan tuloja täysi-ikäisestä metsästä

Metsänhoidon ja hakkuiden tavoitteena on kasvattaa mahdollisimman kookasta ja laadukasta puuta päätehakkuuseen. Pidämme huolen, että puukaupasta saamasi puun hinta on paras mahdollinen.

Tavanomaisin päätehakkuun muoto on avohakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki metsäalan puut. Avohakkuun lisäksi on myös muita vaihtoehtoja. Jatkuvassa kasvatuksessa hakkuut toteutetaan esimerkiksi pienaukkohakkuuna ja poimintahakkuuna.

Päätehakkuun yhteydessä huomioidaan aina metsän tuleva uudistaminen ja toteutetaan tarvittaessa kaikki metsänhoidolliset toimenpiteet.

 

4. Metsän uudistaminen: huolehdi omaisuudestasi

Jo ennen päätehakkuuta mietitään, miten metsääsi voidaan uudistaa. Luontainen uudistaminen on hyvä vaihtoehto, koska käytössä on samalla paikalla kasvaneiden puiden alkuperäinen siemenkanta. Näin tuleva taimikko on sopiva juuri tälle kasvupaikalle.

Jos luontaisen taimikon aikaansaaminen ei sovi metsäpohjalle, täytyy istuttaa taimet tai kylvää siemenet. Istuttamalla ja kylvämällä uuden taimikon saa alkuun nopeimmin.

Lataa Metsät Kuntoon -asiakaslehti!

Olemme keränneet ajantasaista tietoa metsä-alasta, palveluistamme ja asiakkaistamme yksiin kansiin asiakaslehden muodossa. Lehdestä saat selkeän kuvan toiminnastamme ja tärkeästä roolistamme metsä-alan muutoksessa. Mukana on myös metsäasiantuntijoidemme näkemyksiä toimialamme tulevaisuudesta ja kehityksestä.

Voit ladata lehden sähköisesti tai pyytää meitä lähettämään fyysisen version kotiisi. Esite lähetetään kirjeitse ja me maksamme lähetyskulut.

Mukavia lukuhetkiä!

Esitteen tilaus kotiin

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Esitteen lataus sähköisesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Töissä omassa metsässä

Oma metsäpalsta on myös hyvä paikka tehdä itse metsänhoitotöitä. Esimerkiksi taimikonhoitotyö on erittäin hyvä liikuntamuoto.

Uutena metsänomistajana sinun on kuitenkin syytä selvittää aluksi, miten työt kannattaa suorittaa. Joissakin tilanteissa voi ammattilaisen käyttö olla parempi vaihtoehto.

Neuvomme myös metsän käyttöön liittyvissä hallinnollisissa asioissa. Voimme auttaa esimerkiksi taimikonhoitoon tarkoitetun Kemera-avustuksen haussa tai muissa rahoitushakemuksissa.

Miten autamme?

Suomen MetsätKuntoon palvelee metsänomistajia kokonaisvaltaisesti. Meille on tärkeää perehtyä sinuun, uusi metsänomistaja, ja selvittää, mitkä ovat juuri sinulle tärkeitä asioita metsän omistamisessa. Näin voimme toteuttaa metsänhoitoa arvojesi ja toiveidesi mukaisesti. Jos et vielä osaa sanoa, mitkä arvosi tai toiveesi ovat, voimme auttaa niiden kirkastamisessa.

Perehdymme metsätietoon huolella ja teemme toimenpidesuunnitelman tai arvion metsäsi arvosta. Kerromme avoimesti eri vaihtoehdot, jotta sinulla on paras mahdollinen tieto päätöstesi tukena. Meille on tärkeää tehdä työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Metsissä työskentelevät työnsä laadusta ylpeät paikalliset tekijät, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Puut toimitamme paikallisin voimin jalostettavaksi lähialueen tuotantolaitoksiin. Näin luomme samalla elinvoimaa ja hyvinvointia omalla alueellamme.

Metsä on loistava sijoitus, joka pitää hoidettuna arvonsa. Olipa arvo sitten taloudellista, luonnon monimuotoisuutta edistävää tai virkistyskäyttöön liittyvää. Jokainen metsä ansaitsee huolenpitoa ja jokainen metsänomistaja luotettavan kumppanin omasta metsästä huolehtimiseen.

 

Laitetaanko metsät kuntoon?

Metsänhoidon asiantuntijamme

Matti Nevanperä

Jussi Räsänen

Metsäasiantuntija

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

puh. 050 449 2828

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen

Metsäasiantuntija

puh. 040 191 4899

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Kalle Ryyti

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

Kainuu

puh. 040 726 3535

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Jussi Räsänen

Metsäasiantuntija

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

puh. 050 449 2828

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.