Uusi metsänomistaja?

Paras kokonaistuotto metsällesi

 

Metsän omistaminen on sijoitus, joka oikein hoidettuna pitää arvonsa ja tuottaa omistajalleen hyvin. Metsää voi ostaa, mutta omistajaksi tullaan yhä useammin myös metsää perimällä. Tällä sivulla kuvaamme, kuinka pidät metsästäsi huolta koko sen elinkaaren ajan ja varmistat parhaan mahdollisen tuoton omistuksellesi.

Nykyaikainen metsänhoito huomioi metsänomistajan arvot ja tarjoaa useita vaihtoehtoja siihen, kuinka esimerkiksi puuston hakkuut ja uudistaminen voidaan toteuttaa.

Alla käymme metsän elinkaaren ja hoitotoimenpiteet läpi taimikosta täysikasvuiseen metsään ja metsän uudistamiseen. Tuloksellisen metsänhoidon voi kuitenkin aloittaa minkä tahansa ikäisen metsän kohdalla, mutta mitä nuorempaa metsää alat hoitaa, sen paremman metsän itsellesi saat.

Arvio metsän nykytilasta on helppo tehdä myös pöytäkoneen ääressä ja etänä!

0. Tilanteeseen tutustuminen: tarvitaanko toimenpiteitä?

Jos olet perinyt sinulle tuntematonta metsää, on ensimmäinen tehtävä tutustua tilanteeseen. Tämä onnistuu tutkimalla tilasi tietoja, jotka löydät kirjautumalla Suomen metsäkeskuksen tarjoamaan metsaan.fi-palveluun. Ilmaisessa metsaan.fi-palvelussa kerrotaan, millaista omistamasi metsän puusto on: yhdellä metsätilalla on yleensä useita, hieman erilaisia alueita, joita kutsutaan kuvioiksi.

Tietoihin perehtymällä selviää, onko metsässä tällä hetkellä tarvetta metsänhoidolle kuten lannoitukselle tai hakkuille, joissa puita poistetaan. Metsänhoito ja hakkuut ovat toimenpiteitä metsän parhaaksi. Niiden tavoitteena on saada metsä kasvamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Metsänhoitotoimenpiteet ovat kuluja, jotka voidaan vähentää verotuksessa. Hakkuu puolestaan tuottaa tuloja. Järkevällä suunnittelulla päästään usein siihen, että hoitotoimenpiteistä syntyy enemmän tuloja, kuin mitä ne synnyttävät kuluja.

Metsäsi tietoihin perehtymisen jälkeen ymmärrät, millaista metsää omistat ja mitkä ovat vaihtoehtosi metsän hoidon ja puun myymisen osalta.

Haluatko tietää, mitä metsällesi kuuluu?

1. Taimikon hoito: mitkä puut kannattaa jättää kasvamaan?

Jos omistamallasi metsätilalla on taimikkoa, on syytä selvittää taimikon kunto. Taimikonhoito on pienten ja/tai nuorten metsien hoitoa, jossa valitaan, mitkä puut jätetään kasvamaan. Taimikosta poistetaan huonot ja lähekkäin toisiaan kasvavat puut, jotta jäljelle jäävillä puilla on tilaa kasvaa ja ne saavat riittävästi valoa. Kasvamaan jää paras puuaines lopullisen metsän kasvua varten. Tämä valinta tehdään, kun taimikko on noin kolmemetristä. Oikein ajoitettu taimikon hoito on tärkein metsänhoitotoimenpide puuston elinkaaren aikana.

 Taimikonhoitotöistä ei tule tuloja, joten tämä vaihe on investointi tulevaan. Oikein ajoitettu taimikonhoito kasvattaa puista saatavan tuoton loppusummaa jopa 20 %. Lisäksi taimikonhoito kasvattaa metsätilan arvoa, mikä on tärkeää, jos aikeenasi on myydä metsätila, ennen kuin puusto on täysi-ikäistä. 

 Jos taimikko jää hoitamatta, voi tilan arvo laskea. Vuodella viivytetty taimikonhoito maksaa 100–150 € enemmän hehtaarilta (eli 100x100 metrin alueella), kun harvennettava puusto on ennättänyt kasvaa liian pitkäksi.

Varmistetaan parhaiden puiden kasvu!

2. Puiden harvennus: tuloja nuoresta metsästä

Kun taimikko on saanut kasvaa, on aika valita parhaat puut viimeiseen kasvuvaiheeseen, eli harventaa metsää. Metsä on tässä vaiheessa 30–50-vuotiasta, ja sitä kutsutaan nuoreksi metsäksi. Tässä vaiheessa nähdään, missä puissa on paras potentiaali kasvaa tukkirungoiksi eli arvokkaimmaksi raaka-aineeksi. Sillä tukkipuuta kannattaa kasvattaa.

Metsän harvennus tuottaa jopa 20 % enemmän tuloja, kun taimikko on ajallaan hoidettu hyvin. Harvennusta ei kannata viivästyttää. Jos metsä kasvaa liian pitkään liian tiheässä, paljastuvat ongelmat usein harvennuksen jälkeen: puiden juuret jäävät heikommiksi ja ovat alttiita myrskytuhoille. Lisäksi harvennuksen viivästyttäminen pysäyttää puunrunkojen kasvun.

Harvennuksella taataan, että metsän parhailla rungoilla on riittävästi valoa ja tilaa kasvaa eli puunrunkojen tiheys on ihanteellinen. Harvennuksia on yleensä kaksi kappaletta metsän elinkaaren aikana ennen päätehakkuuta, jossa täysi-ikäiset rungot kaadetaan. Päätehakkuu tehdään, kun puusto on 80–120 vuoden iässä.

Oikea-aikaiset harvennushakkuut tuovat tuloa metsänomistajalle jo ennen päätehakkuuta ja ovat samalla investointi tulevaan. Hoitotoimenpiteiden myötä metsätilan arvo kasvaa koko ajan, mikä on hyvä, erityisesti jos päädyt myymään tilan ennen päätehakkuuta.

Kaipaako metsäsi harvennusta?

3. Päätehakkuu: tuloja täysi-ikäisestä metsästä

Metsänhoidon ja hakkuiden tavoitteena on kasvattaa mahdollisimman kookasta ja laadukasta puuta päätehakkuuseen. Kun metsästä on huolehdittu kasvun eri vaiheissa, on päätehakkuuiässä oleva metsä erityisen arvokas omistettava tai perittävä.

Tavanomaisin päätehakkuun muoto on avohakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki metsäalan puut. Avohakkuussakin jäljelle jätetään aina säästöpuuryhmiä. Säästöpuuryhmät säilyttävät metsän alkuperäisen puulajin bakteerikantaa ja tarjoavat suojaa linnuille sekä muille metsäneläimille. Myös katajia ja pensaita pyritään jättämään suojaksi pieneläimille.

Täysi-ikäisen puuston käsittelyssä on muitakin vaihtoehtoja kuin avohakkuu. Vaihtoehdoista kannattaa neuvotella asiantuntijan kanssa ja mahdollisimman aikaisin: yksi vaihtoehto on aloittaa jo aiemmin eri-ikäisrakenteinen kasvatus tai kasvattaa metsää peitteellisenä. Eri-ikäisrakenteinen kasvatus sopii erityisesti, jos halutaan vaalia maisemaa tai suojelullisia, metsästys- tai marjastusnäkökulmia. Toisia puolestaan houkuttavat avohakkuuta usein seuraavat korvasienisadot.

Päätehakkuun yhteydessä huomioidaan aina metsän tuleva uudistaminen ja toteutetaan tarvittaessa kaikki metsänhoidolliset toimenpiteet. Päätehakkuun yhteydessä on huolehdittava aina myös metsän uudistamisesta, minkä toteutamme mielellämme puolestasi.

Onko metsäsi tulossa täysi-ikäiseksi?

4. Metsän uudistaminen: huolehdi omaisuudestasi

Jo ennen päätehakkuuta mietitään, pystytäänkö metsääsi uudistamaan luontaisesti. Luontainen uudistaminen on hyvä vaihtoehto, koska käytössä on samalla paikalla kasvaneiden puiden alkuperäinen siemenkanta. Koska alkuperäisen puuston siemenkanta on geeniperimältään suotuisa juuri tuolla paikalla kasvamiseen, suosittelemme metsän luontaista uudistusta.

 Metsän luontainen uudistaminen toteutetaan jättämällä noin 300 runkoa siemenpuita per hehtaari eli 100x100 metrin alue. Hakkuun jälkeen rikotaan maan pintaa, jotta siemenillä on hyvä pohja lähteä kasvamaan.

 Siemenpuiden annetaan olla hakkuupaikalla 4–5 vuotta. Aikataulu perustuu siihen, että neljän vuoden välein jokaisella puulla on tutkitusti yksi hyvä siemenvuosi. Siemenpuiden rungot kasvavat valoisalla paikalla kasvaa useita prosentteja, jopa 10–20 %. Siemenpuut on muistettava poistaa ajallaan, jolloin niistä kertyy tuloja.

 Luontaisen taimikon aikaansaaminen ei kuitenkaan sovi kaikille metsäpohjille. Tällöin istuttaminen ja kylväminen ovat hyviä vaihtoehtoja. Kuusivaltaisessa metsässä toimiva uudistamismalli on ylipuustoinen uudistaminen.

 Ylipuustoinen uudistaminen tarkoittaa, että kuusi siementää omaa taimikkoaan vanhan metsän vielä kasvaessa, ja uusi kuusitaimikko on päätehakkuun aikaan jo olemassa. Hakkuun yhteydessä taimikon suojaksi jätetään kasvamaan koivua, joka verhoaa kuusitaimikkoa hallalta ja estää maapohjan heinittymistä. Kuusimetsässä ei tällöin tarvitse tehdä erikseen uudistamistoimenpiteitä.

 Metsänhoitoon ja uudistamiseen kuuluu myös lannoittaminen. Lannoittaminen tehdään tuhkalla tai biologisella lannalla, ja se on luonnon näkökulmasta ekoteko, joka kasvun edistämisen lisäksi sitoo päästöjä.

Haluatko kuulla lisää metsän uudistamisen vaihtoehdoista?

5. Miten pääsen alkuun?

Suomen MetsätKuntoon palvelee metsänomistajia kokonaisvaltaisesti. Perehdymme metsäsuunnitelmaasi huolella ja teemme toimenpidesuunnitelman tai arvion metsäsi arvosta. Kerromme avoimesti eri vaihtoehdot, jotta sinulla on paras mahdollinen tieto päätöstesi tukena.

Meille on tärkeää tehdä työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palvelujen hinnat kerromme aina etukäteen. Kerromme halutessasi väliaikatietoja toimenpiteiden aikana.  Pyrimme kasvattamaan varallisuuttasi yhdessä sinun kanssasi: tuottava ja hyvinvoiva metsä tarkoittaa meille samaa kuin erittäin tyytyväinen asiakas.

Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa metsääsi liittyvissä kysymyksissä. Kysyminen ei maksa mitään, mutta se voi lisätä metsäomaisuuden tuottoja merkittävästi.

Metsä on loistava sijoitus, joka pitää arvonsa. Jos et kuitenkaan halua jatkaa metsänomistajana, suosittelemme harkitsemaan metsätilan myyntiä. Arvioimme metsäsi arvon ja annamme tarjouksen metsäkiinteistöjen välityksestä.

Laitetaanko metsät kuntoon?

Metsänhoidon asiantuntijamme

Paavo Sutinen

Metsäasiantuntija 

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen

Metsäasiantuntija

puh. 040 191 4899

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Metsäasiantuntija (yksityistiet, suometsänhoito)

puh. 040 726 3535

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Paavo Sutinen

Metsäasiantuntija 

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.