Puukauppa käy ja harventaminen kannattaa

 

8. toukokuuta 2020

Poikkeuksellisesta korona-ajasta huolimatta luonto heräilee eloon kesän kolkutellessa ovelle. Näin toukokuussa on metsänomistajilla hyvä hetki tarkastella metsiensä tilaa ja suunnitella tulevan kesän toimenpiteitä. On hyvä muistaa, että metsä kasvattaa arvoaan juuri niin hyvin kuin sitä hoidetaan. Miltä metsässäsi näyttää – löytyykö sieltä taimikonhoidon tai harvennushakkuiden tarpeita?

Puukauppa on tänä keväänä käynyt hyvin, koronasta huolimatta. Puun hintaankaan ei poikkeusajalla ole ollut juurikaan vaikutusta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna puun hinta on keskimääräisellä tasolla, eikä puusta saatava hinta ole syy olla viivästyttämättä metsien harvennuksia, jos niille on tarvetta.

Metsä kasvattaa arvoaan juuri niin hyvin kuin sitä hoidetaan.

 

Mitä harventaminen on?

Harventaminen on osa metsänhoitoa. Puustoa harvennetaan koko kasvunsa aikana muutaman kerran. Ensimmäisen kerran harvennus tehdään taimikkovaiheessa raivaussahatyönä ja kun metsä varttuu isommaksi, se tehdään koneella. Koneella tehtävästä harvennuksesta saadaan jo myytävää puutavaraa, josta muodostuu metsänomistajalle tuloa. Jos taimikkovaiheen harvennus jätetään tekemättä, metsä ei järeydy niin nopeasti ja puukauppatulot jäävät pienemmäksi. Metsän harvennuksessa ei poisteta kaikkia puita vaan toimenpidealueelle jätetään puustoa kasvamaan. Karkeasti ottaen harvennuksessa poistetaan puustosta noin 30-40% ja loput puut jätetään kasvamaan ja kehittymään tukkipuiksi.

Karkeasti ottaen harvennuksessa poistetaan puustosta noin 30-40% ja loput puut jätetään kasvamaan ja kehittymään tukkipuiksi.

Harventamaton metsä

Tässä harventamattomassa metsässä harvennustoimenpiteitä olisi pitänyt tehdä vuosia sitten.

 

Miksi harvennuksia tehdään?

Metsän harvennukselle on monta syytä. Metsikön arvokkaimmille puille halutaan tehdä kasvutilaa, jolloin niiden järeytyminen nopeutuu ja metsän tuotto paranee sekä kasvu lisääntyy. Puuston järeytyessä edelleen tukkipuiksi, niihin sitoutunut hiili ei vapaudu ilmakehään vaan jää esimerkiksi puurakentamisessa talojen rakenteisiin. Harventaminen vähentää metsikön tuhoriskiä. On myös mahdollista harventaa esimerkiksi maisemallisten arvojen perusteella.

Harvennukset ovat puuston hyvään hoitoon ja parempaan kasvuun tähtääviä toimenpiteitä eikä niitä kannata laiminlyödä missään vaiheessa – ei edes talouden laskusuhdanteessa. Harvennuksen viivästyttäminen aiheuttaa vuosittain satojen tai jopa tuhansien eurojen tappiot käsiteltävän alueen pinta-alasta riippuen.

Harvennukset ovat puuston hyvään hoitoon ja parempaan kasvuun tähtääviä toimia eikä niitä kannata laiminlyödä.

 

Milloin harvennuksia tehdään?

”Puustoa pitää harventaa silloin, kun puut kasvavat liian tiheässä. Puiden latvusten yltäessä toisiinsa on harvennus ajankohtainen. Jos harvennus viivästyy, ehtii puuston kasvu hidastua ja aiheuttaa kasvutappiota. ”, toteaa metsäasiantuntija Paavo Sutinen Suomen MetsätKuntoon -yrityksestä.

”Jos harvennus viivästyy, ehtii puuston kasvu hidastua ja aiheuttaa kasvutappiota,” toteaa metsäasiantuntija Paavo Sutinen Suomen MetsätKuntoon -yrityksestä.

Liian tiheät metsät ovat alttiita erilaisille tuhoille. Harventaminen tehdään valtaosin koneilla maapohjan ja tiestön kunnon perusteella joko sulan maan aikana kesäolosuhteissa tai maan jäätyneenä ollessa talvella.

 

Harvennettu metsä tuottaa tuloja ja säilyttää arvonsa.

Oikea-aikaisesti harvennettu metsä tuottaa tuloja ja säilyttää arvonsa.

 

Paljonko puukaupasta jää käteen?

Harvennuksissa poistettava puusto on pääosin kuitupuuta, joskin jonkin verran lähtee myös tukkipuuta. Pienempikokoisissa harvennuksissa tukkipuuta lähtee vähemmän ja kuitupuuta selkeästi enemmän. Tukkipuut ovat metsikön arvokkaimpia puita ja niistä tehdään sahoilla rakennuspuuta. Kuitupuut puolestaan ovat paperin, pakkausten ja muiden vastaavien tuotteiden raaka-ainetta.

Metsänomistajalle käteen jäävä rahamäärä riippuu harvennettavan kohteen koosta, sijainnista ja laadusta.

Metsänomistajalle käteen jäävä rahamäärä riippuu harvennettavan kohteen koosta, sijainnista ja laadusta. Mitä paremmin metsä on hoidettu, sitä järeämpää on harvennuksissa poistettava puusto ja korjuukulut jäävät pienemmiksi. Jos puustoltaan järeämpi harvennusalue sijaitsee kantavilla mailla hyvien teiden lähellä, odotettavissa oleva puukauppatulo on parhain mahdollinen. Kaukana tiestöstä olevat, talvella hakattavat kohteet ovat kustannuksiltaan kalliimpia toteuttaa ja näin ollen puukauppatulo jää pienemmäksi.

Jos oma ymmärrys metsän vaatimista hoitotoimenpiteistä epäilyttää, niin ammattitaitoisen metsäasiantuntijan tietotaitoa ei kannata jättää hyödyntämättä. Metsän arvo säilyy parhaiten, kun tarvittavista metsänhoitotoimenpiteistä huolehditaan oikeaan aikaan.

 

Hyvä muistaa:

 • Taimikonhoitojen tekeminen oikeaan aikaan palkitsee ensiharvennusvaiheessa.
 • Jos puut kasvavat niin tiheässä, että latvukset hankaavat toisiaan, on aika harventaa puustoa.
 • Kesäkorjuukelpoisilla kohteilla on lähes aina kysyntää.
 • Ole liikkeellä oikeaan aikaan ja suunnittele työt ennakoiden.
 • Kysy metsäasioista ammattilaiselta.
 • Tarjoa rohkeasti pienempääkin hakkuukohdetta.
         •  

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Matti Nevanperä

Jussi Räsänen

Metsäasiantuntija

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

puh. 050 449 2828

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This