METSÄSUUNNITELMA

Metsäsuunnitelma on käsikirja metsääsi 

Metsäsuunnitelma tehdään maastokäyntien ja kaukokartoitusaineistojen pohjalta noin 10 vuodeksi eteenpäin. Suunnitelmassa kuvataan, minkälaista puuta metsätila sisältää ja millaisia toimenpiteitä kukin tilan kuvio tarvitsee. Samalla voidaan selvittää ojitustarve sekä puuston terveys ja lannoitustarpeet. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi taimikonhoito, harvennus, puukauppa, lannoittaminen tai uudistamistyöt. Metsäsuunnitelman yhteydessä kartoitetaan myös tilan tulonlähteet ja laaditaan arvio saatavista tuloista sekä toimenpiteiden kuluista.

Metsäsuunnitelma auttaa huolehtimaan omaisuudesta 

 Metsäsuunnitelma sisältää runsaasti tietoa omistamastasi metsästä, ja se on verrattavissa metsän kuntotarkastukseen. Metsäsuunnitelma auttaa maksimoimaan metsän kasvatuksen ja sitä kautta metsästä saatavat tulot. Metsäsuunnitelman avulla aikataulutat tarvittavat toimenpiteet oikein.

Näin metsäsuunnitelman teko etenee

  • Metsäpalvelusopimuksen teko
  • Tilanteen kartoittaminen
  • Metsäsuunnitelman teko
  • Metsäsuunnitelman esittely ja palauttaminen maanomistajalle

Metsäsuunnittelun asiantuntijat

Paavo Sutinen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija,

puh. 040 198 4009

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Väinö Kemppainen

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 191 4899

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

Kalle Ryyti

Puukaupan ja metsänhoidon asiantuntija

puh. 040 538 5040

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi