METKA korvaa Kemeran 2024

26. huhtikuuta 2023

 

 

Uudistamme suometsän hoidon palveluitamme

Suometsän hoidon suunnittelu ja käytännön toimenpiteet ovat kokonaisuus, jossa ei suuria muutoksia ole nähty. Sammaloituneen ojan kunnostaminen vesitalouden säätelytoimena on ollut perinteisin toimenpide ja sitä on myös tuettu valtion toimesta. Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä METKA 2024 tulee kuitenkin muuttamaan voimakkaasti toimintakulttuuria.

Ojien kunnostamistarvetta ei METKA sentään poista. Tutkijat ovat kertoneet sateiden lisääntyvän ja tämä tarkoittaa kosteuden lisääntymistä myös suoalueilla. Paikoin vettä kertyy haitaksi asti ja puuston kasvuedellytysten turvaamiseksi on ojiakin välillä kunnostettava. Ojien kunnostamistarvetta tarkastellaan jatkossa kuitenkin varsin kriittisesti. Sammaloitunut oja ei tarkoita vielä ongelmia puustolle. Ongelmia syntyy vasta, kun vedenpinta puiden juuriston alueella nousee pysyvästi liian korkealle. Tähän tilanteeseen voidaan päätyä monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Suometsän hoitoon erikoistuneen suunnittelijan tehtävä onkin selvittää ongelman aiheuttaja ja etsiä ympäristön kannalta paras vaihtoehto tilanteen korjaamiseksi.

 

 

Uusi METKA:n rahoitusmalli poistaa tuen ojien kunnostamiselta, mutta samalla antaa täyden 100 % tuen vesiensuojelutoimenpiteille. Tämä päätös tulee ohjaamaan suometsässä tehtäviä toimenpiteitä oikeaan suuntaan. Uusi linjaus tarkoittaa myös sitä, että tulevaisuuden suometsänhoidon hankkeessa kannattaa olla mukana, vaikka ei haluaisi oman kiinteistön ojia kunnostettavan. Ojitettujen suoalueiden ennallistamiseen, kasvatusmetsän lannoitukseen, kulkuyhteyksien kehittäminen, luonnon monimuotoisuuden parantamiseen tai vesiensuojelun kehittämiseen liittyvät tavoitteet ovat yhtä hyviä syitä osallistua. Maanomistajien erilaiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet täydentävätkin toisiaan ja mahdollistavat suoalueen hoidon kokonaisvaltaisen suunnittelun.

Tulevaisuudessa suometsän vesitalouden ongelmatilanteita ryhdytään ratkomaan perinteistä poiketen. Suunnittelu keskittyy alkuvaiheessa koko suoaluetta koskevaan ennakkotarkasteluun. Tarkoitus on kartoittaa suoalueen vesitalouden ongelmakohteet ja samalla mm. vesiensuojeluun, metsänhoitoon, hakkuisiin, kulkuyhteyksiin, luonnon monimuotoisuuteen ja maanomistajien tavoitteisiin liittyvät asiat. Ennakkosuunnittelusta sovitaan kiinteistökohtaisesti ja palvelu toteutetaan sähköisten paikkatietoaineistojen avulla. Tämä on kiinteistön omistajalle hyvin edullinen tapa selvittää omien suometsien tilannekuva.

Jos ennakkosuunnittelun tuloksena todetaan selkeä tarve käytännön toimenpiteille, niistä keskustellaan yhdessä maanomistajien kanssa. Suometsänhoidon toimenpiteet vaativat lähes poikkeuksetta maastosuunnittelun. Toteutusedellytysten- ja vaikutusten arviointiin liittyy paljon tekijöitä, jotka voidaan todeta vain kohteessa käymällä. Ennakkosuunnittelun tulosten perusteella maastotyöt voidaan kohdentaa suoraan toimenpiteitä vaativiin kohteisiin. Tämän ansiosta palvelu voidaan tarjota maanomistajille kustannustehokkaasti. Palvelun keskeinen ajatus onkin hankkia maanomistajalle heti alkuvaiheessa konkreettinen tieto päätösten perustaksi. Samalla tarkentuu arvio toimenpiteiden kustannuksista sekä saavutettavista hyödyistä.

Varsinaista suometsänhoidon hanketta ryhdytään koostamaan vasta, kun maastosuunnittelun tulokset on käyty läpi. Maanomistajan on helppo tehdä päätös yhteishankkeeseen ryhtymisestä konkreettisten perustietojen pohjalta. Uuden Metka- kannustejärjestelmän linjausten mukaan, hankkeen suunnitteluun saatava tuki on sitä suurempi, mitä enemmän osallistujia tai suurempi alue on kyseessä. Korkeimpaan 80 % tukeen päästään, kun alue on yli 150 ha tai hankkeessa on yli 10 kiinteistöä mukana. Hankkeen toteutusvaihe alkaa yleensä noin 1-2 vuoden kuluttua ennakkosuunnittelusta. Vesiensuojelurakenteet, rakenteiden sijoittamisesta maksettavat korvaukset sekä suoluonnon monimuotoisuutta tukevat toimet ovat 100 % tuen piirissä.

Maanomistajalla on tulevaisuudessa erittäin hyvät edellytykset edistää omia tavoitteitaan suometsien hoidon suhteen. Moni asia onnistuu parhaiten yhteistyössä ja uusi METKA antaa siihen hyvät edellytykset.

Jos suometsänhoitoon liittyvät asiat askarruttavat, niin selvitetään asia yhdessä!

Lisätietoja uusista suometsänhoidon palveluista sekä niiden hinnoittelusta löydät osoitteesta https://metsatkuntoon.fi/metsanhoito/suometsanhoito/

Kannattaa myös lukea aiheeseen liittyvä toinen blogikirjoituksemme: https://metsatkuntoon.fi/uusia-menetelmia-suometsien-hoitoon-ja-vesiensuojeluun/

 

 

Kysy lisää!

  • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala ja Kainuu

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This