Metsätila, Raatevaarantie 78, 89400, Hyrynsalmi

Kuvaus

Metsätila Raatevaaralla noin 30 km Hyrynsalmen keskustasta. Tilalle on matkaa 300 m metsäautotieltä ja 2 km yleiseltä tieltä. Tila rajautuu Kuivajärveen, joka on osittain luonnonsuojelualuetta mm. rikkaan vesilintukannan vuoksi. Kuivajärven vastarannalla sijaitsee lintutorni linnuston bongailuun. Suojelualue ei vaikuta metsätilan käsittelyyn tai käyttöön. Vesialueella on sulan aikaan kielletty moottorikulkuneuvot, mutta laillinen metsästys ja kalastus on sallittua. Tila kuuluu Luvanjärven – Niemelänjärven rantayleiskaava-alueeseen. Tilalle on mahdollista rakentaa poikkeamismenettelyllä.

Tilalla on välittömiä harvennushakkuita noin 332 m³. Tilan kehitysluokat ovat nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä. Kokonaispuusto on 1 065 m³, josta n. 14 % tukkia. Tilalle on laadittu tila-arvio 11/2018 (Suomen MetsätKuntoon).

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9553142
Sijainti
 • Luvankylä
 • 89400
 • Hyrynsalmi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta24 000 €
Myyntihinta24 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala7 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet

Metsätila, Emäjoentie 25, 89600, Suomussalmi

Kuvaus

Metsätila Sakaranvaaralla, josta n. 20 km sekä Suomussalmen että Hyrynsalmen keskustaan. Tilalta on matkaa Emäjoentielle 2 km ja valtatie-5:lle 4 km. Tilan kokonaispinta-alasta on 25,4 ha metsämaata sekä 1,9 ha kitu- ja joutomaata. Tila on kokonaan kesäkorjuukelpoinen ja puusto on laadukasta sekä hyvin hoidettua.

Tilan kokonaispuusto on 1 536 m³, josta tukkia 315 m³. Tila on kehitysluokiltaan pääosin nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä. Taimikoita on yhteensä 1,85 ha. Kasvupaikat ovat kuivahkoja mäntykankaita.

Tilan menevän tien käyttösopimus on kunnossa. Tila on vuokrattu metsästysseuralle. Tilalla on yksi luontokohde (kuvio 1, vähäpuustoinen suo).

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9747217
Sijainti
 • Sakara
 • 89600
 • Suomussalmi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta58 000 €
Myyntihinta58 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala27 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet

Metsätila, Leväkoskentie 273, 89670, Suomussalmi

Kuvaus

Metsätila Vaarannivan Ypykänvaaralla, jossa metsämaata 84 ha. Saavutettavuus tilalle on hyvä, sillä yleisentien varteen on matkaa vain 700 m ja Suomussalmen keskustaan noin 40 km.
Ainespuuta tilalla on yhteensä 5072 m³, josta tukkia 966 m³. Kehitysluokat ovat pääosin kasvatusmetsiä ja taimikoita. Taimikoiden osuus pinta-alasta on 23 ha (22,5%). Kasvupaikat ovat tuoretta ja kuivahkoa kangasta.

Myyjä pidättää tilasta itselleen n. 13 ha määräalan, jossa sijaitsee soraharju. Myös koko tilasta soraharjuineen on mahdollista tehdä tarjous. Maa-aineslupaa on selvitetty ja se on haettavissa.
Tilan tieoikeudet on kunnossa. Moottorikelkkareitti kulkee tilan halki. Tilalla on osuuksia yhteisiin vesialueisiin.

Tilasta on tehty tila-arvio 03/2019. Puustotiedot on inventoitu vuonna 2006, jotka on päivitetty
omistajalta saadun toimenpidetiedon mukaisesti.

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9599908
Sijainti
 • Vaaranniva
 • 89670
 • Suomussalmi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta149 000 €
Myyntihinta149 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala102 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet

Metsätila, Oijärventie 2, 93190, Pudasjärvi

Kuvaus

Mäntylän metsätila sijaitsee noin 17 km Ranuantieltä Liekokylälle. Tilalle on matkaa yleiseltä tieltä noin 500 m. Perille asti ei ole tietä tehtynä, mutta tieoikeus on kunnossa. Tilan pinta-alasta on 45 ha tuoreen ja kuivahkon kankaan metsämaita sekä 26 ha kitu- ja joutomaata. Metsämaasta puolet on kivennäismaata ja puolet turvemaan kasvupohjia.

Tilasta on laskettu puustonarvio avoimen metsävaratiedon perusteella (metsään.fi), jota ei ole maastotarkistettu. Tämän laskelman mukaan tilan kokonaispuusto on noin 1900 m³. Kehitysluokat ovat pääasiassa kasvatusmetsiä ja taimikoita. Hoidon tilasta ei ole tietoa, joten maastokatselmusta suositellaan.

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9848973
Sijainti
 • Liekokylä
 • 93190
 • Pudasjärvi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta59 000 €
Myyntihinta59 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala71 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet

Metsätila, Kiannanniementie 52, 89600, Suomussalmi

Kuvaus

Kotalan metsäkiinteistö sijaitsee Kiannanniemellä noin 45 kilometriä Suomussalmen keskustasta pohjoiseen. Kiinteistö muodostuu kolmesta palstasta, joista myytävänä nyt kaksi palstaa. Myyjä pidättää tilasta itselleen määräalana kolmannen palstan (n. 1,5 ha), jossa sijaitsee lomarakennus. Määräalan lohkomiskulut maksaa myyjä.

Tilan tieoikeudet ovat kunnossa. Etäisyys valtatie-5:lle on keskimäärin 5 km. Metsikkökuviot ovat kohtalaisen helposti saavutettavissa metsäteiden varrella. Kotalan tilalla on mahdollista osallistua tiehankkeeseen, jolloin tieyhteys saadaan palstalle asti.

Tilaan kuuluu noin 150 m Kiantajärven rantaa. Kiantajärvi on laaja-alainen ja kalaisa järvi.

Kantatilasta Kanerva on tehty tila-arvio vuonna 2015 (Ylä-Kainuun MHY), jonka jälkeen Kotalan tila on lohkottu. Kyseisen arvion mukaan Kotalan tilan kokonaispuusto on noin 1 728 m­³. Hakkuumahdollisuuksia on laajasti. Tilaa rasittaa malminetsintäalue. Yhteiset maa- ja vesialueet kuuluvat kauppaan.

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9666588
Sijainti
 • Kiannanniemi
 • 89600
 • Suomussalmi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta48 000 €
Myyntihinta48 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala24 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet

Metsätila, Hossantie 843, 89920, Suomussalmi

Kuvaus

Myytävänä pala Hossan kaunista harjumaisemaa. Tila nimeltä Harju sijaitsee aivan Hossan ytimessä Hossajärven ja Ölläri-järven välissä. Puusto on mäntyvaltaista nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Tilalle on tieyhteys ja valaistu kuntorata (hiihtolatu) kulkee sen läpi. Tila on yleiskaava-alueella. Kaavakartalla tila on merkinnällä MU, joka tarkoittaa, että metsätalousvaltaisella alueella on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Sille saa siis rakentaa matkailua palvelevia rakennelmia (laavu, kota, seikkailurata). Tilalla on oma soramonttu ja lisäksi osuuksia yhteiseen soramonttuun. Tilalla on myös oikeus muihin yhteisiin maa- ja vesialueisiin.

Yhteystiedot ja esittelyt

Yhteystiedot
 • Paula Kemppainen
 • Suomen MetsätKuntoon LKV
 • paula.kemppainen@metsatkuntoon.fi
 • 040 483 9093

Perustiedot

Kohdenumero9630396
Sijainti
 • Hossa
 • 89920
 • Suomussalmi
TyyppiMetsätila
VapautuminenHeti

Hinta ja kustannukset

Velaton hinta25 000 €
Myyntihinta25 000 €

Lisätiedot

Muuta

Tontin pinta-ala6 m²
Tontin omistusOma

Palvelut ja liikenneyhteydet